Нам се роди едно Дете

1. Нам се роди едно Дете,
И Син се даде нам;
Слухът Му ще се раздаде,
Той ще властвува Сам.

2. И всите земни племена
Ще да го почетат;
И силите на небеса
Ще му се покорят.

3. Началството Му ще расте
Без спънка, без свършък:
Княз Мира ще се назове,
Съветник, крепкий Бог.

4. Основа на престола Му
Е съд и истина;
Осанна нашему Царю,-
На Господа Христа.

5. Добре дошел тоз славен Княз
От сърце можем рек;
Нека царува Той над нас
От днеска и до век.
Иса. 976,7

Leave a Reply