Призови Христа на помощ

1.Призови Христа на помощ,
Бедний грешниче, сега,
Той дарява мир и радост
И живот през вечността.
Сам Исус, наший Спас
Всякога пребъдва с нас.

2.Призови туй чудно име,
Както син зове Отца,
Във беда и изкушене
Искай сила от Христа.
Сам Исус и пр.

3.“Исус“! колко укрепява
Това име нас всегда,
Нам радости много дава
В трудний п път към небеса.
Сам Исус и пр.

Leave a Reply