Само във Теб, Исусе мой

1.Само във Теб, Исусе мой,
Намирам радост и покой,
С нищо не може се сравни
Мирът, що даваш Ти.
Светски наслади от всеки род
В края не дават никакъв плод,
Само във Тебе трайно е все,-
Само във Теб, Христе!

2.Само в Теб има светлина,
Тя свети като фар в нощта
И води стъпките мои
Над бурните вълни.
Само във Теб когато съм скрит,
Аз съм закрилен, като със щит,
От изкушен“я дене, ноще,-
Само във Теб, Христе!

3.Само във Теб през мрачни дни,
Кат няма слънце, ни звезди,
Аз уповавам и нощя,
Пея на Теб хвала.
Само във Теб, всред всички беди
Скърби изчезват, мракът лети,
Имам надежда и съм добре,-
Само във Теб, Христе

4.Само във Теб! Живота Свой
Даде за мен, да бъда Твой.
От вси петна изми в Кръвта
Грешната ми душа.
Само във Теб се радвам сега,
С вяра вървя, но скоро и тя
Ще се изпълни горе в небе,-
Само във Теб, Христе!

Leave a Reply