Господ говори

1.Чуй, за жетва Господ нежно кани,
„Кой за Мен ще жъне през денът?-
Кой душите грешни, окаяни
Ще зове и води в Моя път?“
Господи, говори!
Говори и мене призови!
Господи, говори
И ще кажа бързо:“Мен прати!“

2.С огън Бог пророка Си изпита,
Тъй очистен и готов стана.
„Кой за нас ще иде?“ Бог запита
„Ето ме!“ пророкът отвърна.
Господи, говори и пр.

3.Милиони днес в греха умират,
Чуй отчаяния техен глас.
Господ бърза, снопи се събират.
Бързай и кажи Му:“Ето, аз!“
Господ, говори и пр.

4.Времето за жетва ще премине,
Вси жетвари Бог ще събере.
О, дано тогаз се мен усмихне
И рече ми:“Рабе мой, добре!“
Господи, говори и пр.

Leave a Reply