С Христа съм всеки ден

1.С Христа съм всеки ден, Той всичко е за мен
Грехът ми е простен, във Него съм блажен.
На кръст за мен умря,бе бит, руган
Кръвта си Той проля, Спасител мой.
Някой ме пита,много учуден:
За кой Исус говоря аз.
Той е Спасител мой, велик Баща
Той всичко е за мен, при Него ти ела.

2.Ще бъдеш ти блажен, страниш ли от греха
Щом Бог е въжделен, за твоята душа.
След тежък трудов ден, бодър ще си
С глас смел и вдъхновен, ще пееш ти псалми.
Ти в път греховен, недей застава
Законът Божий тъй повелява.
Тогаз като дърво до вир студен
Ще даваш сладък плод и лист вечнозелен.

3.Ще бъдеш ти спасен, потърсиш ли Христа
Грехът ти опростен, ще бъде за всегда.
На кръста Той умря, за теб помни
При Него ти ела и не се бави.
Агнецът бе грешен, проля кръвта си
Жертва принесе Го Бог за нас.
Тоз Божий дар пречист, пази с любов
Той ще те вдъхнови във всеки порив нов.

Leave a Reply