Аз имам един цар

1.Аз имам Един Цар тъй славен
Единствено Него аз знам,
Не искам аз друг на земята
И вярвам, че той има план.
„Радост, почивка Си Ти
Бързам при Тебе, сега“,
Аз имам Един Цар тъй славен
Победно със Него вървя.

2.И Своите Царя обича
И води в блаженство всегда,
И който след Царя сам тича
Ще влезе в оная земя.
„Радост, почивка и пр.

3.През болки и много позори
Ще следваме Царя сега,
С любов нежно Той ни говори
И знаме ни дава в ръка.
„Радост, почивка и пр.

4.На Царя любим от небето
Живота си да поверя,
И там аз ще видя лицето
На Царя за мен що умря.
„Радост, почивка и пр.

Leave a Reply