Archive for август 4th, 2010

Исус – туй име сладко

сряда, август 4th, 2010

1.“Исус“ – туй име сладко е
Кат дивна песен от небе,
То радост носи всякъде –
Туй сладко име „Исус“.
„Исус“ – има сладко мен,
„Исус“- същий всеки ден,
„Исус“ – чист и съвършен,
Хвала на Теб ний пеем.

2.Аз любя името „Исус“,
Защото Господ, наший Спас
Понесе тежък кръст за нас,
О, сладко име „Исус“.
„Исус“ – име сладко и пр.

3.Туй сладко име всякога
Разпалва в мене радостта,
То гони също мрак, скръбта –
Туй сладко име „Исус“.
„Исус“ – име сладко и пр.

4.Където ида е в света
Не ще намериш никога
Тъй чудно име кат това –
Туй сладко име „Исус“.
„Исус“ – име сладко и пр.