Archive for август 17th, 2010

Бог е с нас

вторник, август 17th, 2010

1. Бог е с нас, кой ще е против нас?
Бог е с нас
Тъй апостол Павел нам каза.
Рим.8:31
2. Ето, с вас ще бъда всеки ден!
Всеки ден
Сам Господ Исус ни обеща
Мат.28:20

3. Сал Кръвта измива всеки грях!
Всеки грях
Тъй апостол Йоан каза.
1 Йоан.1:7

4. Светий Дух нам Господ обеща!
Обеща
Йоил пророкът предсказа.
Йоил 2:28,29