Archive for август 21st, 2010

Възпей сега с възторг

събота, август 21st, 2010

1.Възпей сега, с възторг
О, смъртний, своя Цар
Христа – човек и Бог,
Всемирен Господар.
Възрадвай се, плесни ръце,
Запей, ликуй от все сърце.

2.Кога от вси петна
Изми народа Свой,
Възлезе в небеса
Всред ангели безброй.
Възрадвай се и пр.

3.В небе и над земя
Властта Му няма край,-
Владее над смъртта,
Ключа държи на Рай.
Възрадвай се и пр.

4.Ще дойде в облаци
Исус, кат Съдия
Светиите Свои
Ще вземе в небеса.
Възрадвай се и пр.