Archive for август 28th, 2010

Сладка вест дойде до всеки

събота, август 28th, 2010

1.Сладка вест дойде до всеки
Нявга от небе:
Вчера, днеска и във веки
Исус същий е.
Грешниците Той спасява,
Болните цели,
Всички бури усмирява,
Скръбните теши.
Вчера, днеска и във веки Исус същий е,
Всичко тук се променява – Той не се мени.
Слава на Христа! Слава на Христа!
Всичко тук се променява, – Той не се мени.

2.Той – Приятелът на грешни –
И днес пак зове.
Грешниче ти уморений,
Вярвай от сърце!
Тоз, що каза: „Иди, жено,
Веч недей греши!“
Днес и тебе съвършено
Може да прости.
Вчера, днеска и пр.

3.Скърби, болести целеше
С мощна Си ръка,
Пълен с благодат Той беше,
Пълен – и сега.
Бликна сила за целене
От допир един,
Няма място за съмненье-
Той е Божий Син
Вчера, днеска и пр.

4.Към Емаус Той, кат Странник,
Двама придружи,
Днеска с тебе, кат Избраник,
Всякога върви.
Иде час,кога ще видим
Същия Господ
Нас ще вземе да наследим
Вечния живот.
Вчера, днеска и пр.