Archive for август 29th, 2010

О, какъв чуден Спасител

неделя, август 29th, 2010

1.О, какъв чуден, чуден Спасител!
Той небето презря за мен,
Сам живя, като най-прост жител,
Кат човек беше изкушен.
Прикован бе на кръст за мен,
Прикован бе на кръст за мен,
Свойта кръв Той проля –
За мен умря.
Прикован бе на кръст за мен.

2.За греха ни Той зле пострада,
Скръб и болест върху Си взе,
Да лекува и да помага
Господ Сам на света дойде.
Прикован бе на кръст и пр.

3.В скъпа жертва се Той принесе
Другите да спаси от грях
И във слава се пак възнесе,
Да приготви место за тях.
Прикован бе на кръст и пр.