Archive for септември 1st, 2010

Мен води, велики Йеова

сряда, септември 1st, 2010

1.Мен води, великий Йеова,
Скитник беден във света,
Аз съм слаб, но Ти си силен,
Дръж ме в мощна Си ръка.
С хляб небесен (2)
Днес и вечно ме храни.

2.От небето нека бликнат
Вред целителни води.
Стълбът огнен да ми бъде
Фар през земните тъми.
Мощний Боже, (2)
Моя крепост Ти бъди. (2)

3.Бряг Йорданский щом достигна,
Страх, смущен“е да сломя.
С Теб да мина през вълните
В Ханаанската земя.
С песни славни (2)
Вечно аз ще хваля Теб. (2)