Archive for септември 5th, 2010

Твърдо за Христа стоиме

неделя, септември 5th, 2010

1.Твърдо за Христа стоиме
Той ни води всякога,
В бури и беди Той с нас е
С Него борим се в света.
Той е всеблаг. Любов е Той,
Божествен е – Спасител мой.
С любов и нежност ни призва
Ще стигнем с Него у дома.

2.Щом погледнем с вяра ние
Отговаря винаги.
Грижи, сълзи ще изтрие
Щом сърцето покори.
Той е всеблаг и пр.

3.И с надежда в сърцето
Ние твърдо ще стоим,
Бог ни чака на небето
В щаст“е, радост да летим.
Той е всеблаг и пр.

4.Там при Спаса на небето
Вечно гледайки го ний,
В радост ще сияй лицето
Всички ще сме там светии
Той е всеблаг и пр.