Archive for септември, 2010

Като птичка що не може

понеделник, септември 20th, 2010

1.Като птичка що не може далеч да полети
Бях затворен аз във клетка дълги дни,
Но Исус пред мен застана и дари ми свобода
За да мога аз свободно да летя.
Като птичка аз ще пея
И със радост ще летя,
Алилуйя, че в сърцето ми влезна
И на всички ще разкажа
Тая вест за любовта
Как развързва от греха.

2.Бях в крилете окован аз с връзките на сатана
И не можех аз свободно да летя,
Но Исус като Спасител от Голгота ме видя
Своята ръка над мене Той простря.
Като птичка и пр.

3.Ако с връзки си обвързан брате гледай на Христа
Там Спасителя те чака с простота,
Уморен ли си, отчаян – погледни на Голгота
От любов за теб понесе и смъртта.
Като птичка и пр.

Изцеление в Исусовите рани

неделя, септември 19th, 2010

1. Със копнеж дълбок и пламенна надежда
Се изпълних при Исуса щом се спрях,
Там на кръста аз намерих пълна прошка
И небе отворено над мен видях.
Изцеление в Исусовите рани
Ще намериш на кръста при Голгота,
Там и аз намерих истинското щаст“е
С радост х валя моя Спас. Алилуйя.

2.Тук сега намерих аз Един Приятел
Него следвам аз по тоя път трънлив,
Той във тежки часове стои до мене
Щом е близо аз съм винаги щастлив.
Изцеление в и пр.

3.В пълнота раздава всички Свои дарби
И Духът М у ни придава светъл лик,
Всеки ден ни дава много нови думи
Да Го хвалим на небесния език.
Изцеление в и пр.

4.Времето на милостта за теб ще свърши
Много бързо идва тъмна полунощ,
Обърни се още днес ти към Исуса
Идва Той с небесен блясък и със мощ.
Изцеление в и пр.

Бог ще те носи

събота, септември 18th, 2010

1. Бог ще те носи на Свойте ръце
Мир имай винаги в твойто сърце,
Има Той власт и над тебе да бди,
Бог е любов и с любов те крепи.
Бог ще те носи на Свойте ръце
Люби те – както бащата дете.
Бог е любов и над теб мило бди
Здраво във вярата ти застани.

2.Бог ще те носи, когато вървиш
Той ще те чуе щом тихо мълвиш,
Вярвай макар, че е тъмна нощта
Буден бъди за да срещнеш деня.
Бог ще те носи и пр.

3.Дава утеха в часа на скръбта
В старост или щом почука смъртта,
Здраво на вярата ти застани
Бог е любов и над теб мило бди.
Бог ще те носи и пр.

Алилуйя

петък, септември 17th, 2010

1.Аллилуя пее ми в сърцето
Алилуйя ден и нощ е в мен ,
Алилуйя в скърби, радост ето
Алилуйя, пак Исус е с мен.
Винаги в сърцето ми
Туй Алилуйя ще звучи,
Кръвта Христова ме оми
Алилуйя, ме Той спаси.

2.Алилуя как щастлив съм сявга
Алилуйя, помощ Си за мен,
Мен с Духа Си Ти ме управляваш
Алилуйя, радостен,блажен.
Винаги в сърцето и пр.

3.В Твойте рани аз се изцелявам
О,Исусе, Ти вървиш пред мен,
Алилуйя всичко ти ми даваш
Давам аз сърцето си на Теб.
Винаги в сърцето и пр.

4.Алилуйя смело тук аз крака
В този свят на грях и на лъжа,
Алилуйя само чрез Исуса
Той водител мен е всякога.
Винаги в сърцето и пр.

5.Моят глас не спира да Те хвали
Алилуйя, пей сърце душа,
Алилуйя нов живот живея
С Духа Свят на Господа Христа.
Винаги в сърцето и пр.

За мен умря, за теб умря

четвъртък, септември 16th, 2010

1.Сам простира ръце си към тебе
И те кани с любов, ти дойди,
Грехове и беди и неволи
Ти при Него сега остави!
За мен умря, за теб умря
На Голгота.

2.Той за тебе страда на Голгота
Наранен бе за теб и за мен,
Той що извора бе на живота
Нежно кани с любов към небе.
За мен умря и пр.

3.Виж телото покрито с рани
И ръцете прострени сега,
От Голгота готов да помогне
Сочи пътя с любов към дома.
За мен умря и пр.

Бе ден кат всички други

сряда, септември 15th, 2010

1.Бе ден кат всички други,
Но тъй велик за мен,
Когато от Исуса
Бях аз новороден.
Радост неземна в мен, прелива всеки ден
Исус понесе грехът мой на Голгота,
Дух Свят над мен слезна – Изпратен от Отца
Той води мен победно, славно към небе.

2.О, аз не ще забравя,
Как Той на кръст страда,
Не мога да изкажа
Таз обич на Христа.
Радост неземна и пр.

3.Аз искам да разкажа,
Как станах Божий син,
Пред кръста коленичил
И бях благословен.
Радост неземна и пр.

4.И днеска щом пред Спаса,
Пристъпя с простора,
Усещам се веднага
Облян в благодатта.
Радост неземна и пр.

Дай Исусу все

вторник, септември 14th, 2010

1.Милият Исус, сам на кръст умря
Следваш ли го ти с цялата душа?
Прошка искаш ли, всеки час и миг
Знай, че иде веч съдния ден.
Дай Исусу все, дай Исусу все
Дай всичко в негова ръка.
Дай Исусу все, дай Исусу все
Негов ти бъди всегда.

2.Чакаш ли всегда, неговия глас
Имаш ли водителство всеки час?
Бог използва ли всяка част от теб?
Или нещо е още твое.
Дай Исусу и пр.

3.“Изпълни сега, волята Моя,
Гледай и върви, в пътя се учи,
Прошка давам Аз, в покаяние
Скърбите хвърли в страни.“
Дай Исусу и пр.

4.Марта не стои в Духът ми всегда,
Постоянството е в молитвата,
Заветът учи, примерът вземи
Верно всякога служи.
Дай Исусу и пр.

5.Пееш ли хвала само на Христа,
Слушаш ли слова, сал от небеса,
Иска Бог от теб, все що е твое
Не давай ухо на света.
Дай Исусу и пр.

6.Колко пъти Бог вика те:“Ела,
Да работиш веч, в нивата Моя
Днес ти почисти твоята душа
Управлявай се веч от Духа.“
Дай Исусу и пр.

Витесда

понеделник, септември 13th, 2010

1.Витесда и Ангел Господен са тук,
Дух Божий те кани:“Ела!“
Водата раздвижва Исус тук сега,
Слезни ти под благодатта.
Дар има за теб – дар чуден в Христа
Спасен“е чрез вяра в кръста.
Водата раздвижва Исус тук сега,
Спасен“ето блика, ела!

2.Изчезват вси болки от тази вода
Къпалня на благодатта,
Ти влизаш с тревоги и грижи безкрай
Излизаш – лицето сияй.
Да идем за теб и пр.

Копнеж

неделя, септември 12th, 2010

1.Горест, тъги и радост
Се срещат често (2) в живота мой.
Вечност, ожидам в слава
Исус ми казва: „С Мен ще си в Рай.“
Чезна в тоз копнеж по небето,
Правда, не намирам в света,
Боже, изпълни ми сърцето
Верно, към небе да вървя.

2.Благост, любов пречудна
В мен влива нежно (2) ликът Твой свят
Трънен и стръмен пътя
Духът Твой нежно, подкрепя ме.
Чезна в тоз копнеж и пр

3.Лаври и слава земна
За мен са нищо (2) дял мой си Ти
С Тебе, аз тъй богат съм,
Гласът Твой нежно, в мен шепти.
Чезна, в тоз копнеж и пр.

4.Гонен и бит да бъда,
Към Теб ще гледам (2) аз всеки час
Чаша, с отрова силна
Ако допуснеш – взел бих я аз.
Чезна, в тоз копнеж и пр.

Сърце ми чезне в изнемога

събота, септември 11th, 2010

1.Тука има борби и тревоги
Но почивка Исус обеща,
В небето ме чака корона
И чудни нечувани неща.
Сърце ми чезне в изнемога
Както войнът очаква заранта
Всички белези на времето показват,
Че от изток приближава се деня.

2.Още малко, борбата ще свърши
И почивка ме чака в небе,
Още малко и после ще дойде
Глас небесен за да ме призове.
Сърце ми чезне и пр.

3.Още малко ще сме разделени
Но аз знам, ще се видим в лице,
Още малко и вечно ще бъдем
Завинаги горе в небе.
Сърце ми чезне и пр.

4.Още малко и ние ще чуем
Тръбен глас горе от небеса,
Приготви се невясто да срещнеш
Във въздуха Царя на света.
Сърце ми чезне и пр.