За тебе се моля

1. Аз имам, брате, любезен Спасител;
За мене Той верно и всякога бди;
За мене Той е непрестанен молител;
О, същий Спасител да имаш и ти!
За тебе се моля, за тебе се моля;
О, същий Спасител да имаш и ти!

2.Аз имам брате, Отец на небето;
Духът Му ми дава надежди добри,
Че там гдето е ще Му видя лицето;
Дано наедно с мен да идеш и ти!
За тебе се моля, за тебе се моля;
Дано наедно с мен да идеш и ти!

3. Не съм достоен, но Спасът ми дава
Така мира Свой, щото в всите беди
Сърцето ми чудно той Сам утешава:
О, същия мир да получиш и ти!
За тебе се моля, за тебе се моля;
О, същия мир да получиш и ти!

4. Тоз драг Спасител когато намериш,
Кажи и на други какъв Спас е Той.
Моли се за тях и ответ ще приемеш,-
Ще стане Спас техен, както и Спас твой!
Ответ ще приемеш, ответ ще приемеш;
Ще стане Спас техен, както и Спас твой!

Leave a Reply