Дойдете, уморени вий

1. Дойдете, уморений вий
И натоварени, при Мен;
Почивка намерете вси:
Който дохожда е блажен.

2. Призовката се праща вам;
Где ще намерите покой?
Исус ви казва: „Ще ви дам
Прощение и мира Свой.

3. „Вземете Игото Мое
И научете се от Мен;
Светското иго тежко е,
Но Аз съм кротък и смирен.

4. „Моето иго благо е;
Блажен ходещий в Моя път;
Нему товарът Ми ще е
Лек чрез Моята благодат“.

5. Исусе, с вяра идем ний
И Тебе, както ни зовеш,
Предаваме душите си,
За да ни водиш както щеш.
Мат.11:28-30

Leave a Reply