Господнята молитва, песен 12. Мъдрост драгоценна.

str315

Leave a Reply