Исус ме повдигна

1. Из дълбини мрачни във висини
АЗ бях повдигнат,- Исус ме спаси!
Връзките здрави на греха скъса;
Исус мене повдигна!
Исус ме повдигна!
Из мрачна нощ в чудната светлина
Исус мене повдигна!

2. Из бурний свят във покоите Си,
Там где почиват изкупени вси;
В небесна радост пребъдвам с Христа
Исус мене повдигна!
Исус ме повдигна! и пр.

3. Из гордостта ми – във персите Си
Той ме прие, със кръвта Си ме оми;
Вечно да бъда щастлив в небеса.
Исус мене повдигна!
Исус ме повдигна и пр.

Leave a Reply