Това сторих за тебе

1.Живота Си за тебе Аз
С любов отдадох твоят Спас;
Да те спася от смърт и грях
Последната си кръв пролях.
Умрях на кръст, ти да си жив
И вечно в рая Ми щастлив.
За теб съм дал живота Си:
Какво си дал за Мене ти?

2. Години много в тегота –
Хули дене, сълзи нощя,
Преминах за да станеш ти
Участник в радостите Ми.
Години съм за тебе дал:
Години колко си живял,-
От всички тях, кажи сега,
На Мене дал ли си една?

3. Оставих светъл Бащин храм,
Оставих славата Си там,
Дойдох в таз земна тъмнина
Тебе да водя в светлина.
Престол оставих за беди;
Хвала оставих за хули.
Мисли сега, нещо дали
Оставил си за Мене ти?

4. За тебе много пострадах:
Скръбта, която претърпях
В ужасната оназ тъга
Що Ме обзе на Голгота,
Езикът ти, о грешниче,
Не може да я изрече.
Сега, о грешниче, мисли
За Мене страдал ли си ти?

5. От Бащина Си дом за теб
Донесох Аз небесен хляб,-
За теб потъналий в разврат,
Спасене, прошка, благодат,
И радост, мир и чистота
От Бога, Моего Отца;
А някога си дарове
Принесъл ли си ти Мене?

Leave a Reply