Стани, душо моя

1. Стани, душо моя!
Страха си отхвърли,
За тебе пред Отца
Ходатай се яви:
Яви се там Ходатай мой;
Моето име казва Той.

2. Посредникът с любов,
От смърт да ме спаси
Представя там таз Кръв
В Голгота що проля.
Таз Кръв поръсва и сега
Престола на благодатта.

3. Приима Бог Отец
Синовната молба;
На Сина Си не ще
Лицето отказа:
Свидетелствува Божий Дух,
Че изново аз се родих.

4. Бог мой е примирен;
В Христа се оправдах,
Аз грешник съм простен,
Избавен съм от страх:
За чадо ме признава Той;
Аз викам: „Ава, Отче мой!“
1 Тим.2:5

Leave a Reply