О Спасе, с тежки грехове

1. О, Спасе, с тежки грехове
Ти претоварен бе,
Най-люти мъки претърпя,
Своята кръв проля.
О, чудно! Тази Кръв ми е
Живот, спасение.
2. Със смърт и клетва пълна бе
Наляна чашата;
За мен на кръст я Ти пое;
Любов все погълна;
Наместо клетва дял ми е
Благословение.

3. Йеова Своя меч дигна
Мен зле да порази;
Уви! Върх Тебе той падна,
За мен Ти претърпе.
Твоята кръв и сълзи ме
От ад избавиха.

4. За мене, Спасе, Ти умре;
Аз с Тебе се сразпях;
Ти възкръсна; аз връзките
На ад чрез Теб скъсах:
Турих с победа под нозе
Смърт, Сатана и грях.

5. Живей Ти в мене, о Христе,
С Отца и Дух Светий;
Палат да Ти е туй сърце ,
И храм телото ми.
Теб с пълно задоволствие
Ще служа винаги.
2 Кор.5:21

Leave a Reply