Когато в Илиния дол

1. Когато в Илиния дол
Израйлевият стан
Чу Гетский страшен исполин
Как пред народ избран.
От Бога хвали се и с смях
Унищожава ги
И кани да се подчинят
На тях – езичници,-

2. Уплашени побягнаха;
И страх голям обзе
Сърцата им; но в този час
Спасение дойде.
Дойде смирен и млад овчар,
Без меч и щит и шлем;
Но пълен с сила Божия
Дойде от Витлеем.

3. И тъй кога на целий свят,
Като че негов е,
Тиранин онзи Сатана
Си туряше нозе,
И люде и народи вси
На Божия земя
С измама покоряваше
На волята своя,-

4. Нигде тъжащата земя
Надежда не видя;
Но, ето, в полунощний мрак,
Спасителът дойде;
Дойде от человеците
Да вдигне тоз ярем;
Дойде божествено Дете,
Родом от Витлеем.

5. От яслите до срамний кръст
Той с болест, гордост, грях,
С омраза, страх, невежество
Се бореше за тях.
За туй, за да съсипе веч
За тварите Свои
Делата вси на дявола,
Син Божий се яви.
1 Йоан 3:8

Leave a Reply