От тебе се нуждая

1. От тебе всеки час,
О Господи,
Как се нуждая аз!
Близо бъди.
От Тебе се нуждая.
Много се нуждая;
Сега благослови ме,
Спасителю!

2. На мене всеки час
Ти говори!
Мир дава Твоят глас
О Господи!
От Тебе и пр.

3. С мене всеки час
Ако си Ти,
Губят съблазните
Силата си.
От Тебе и пр.

4. Учи ме всеки час
Волята Си
И в мен чрез благодат
Я изпълни.
От Тебе и пр.

5. Да си Ти всеки час
Учител мой,
Свещеник, Цар и Спас
И аз раб Твой.
От тебе и пр.

Leave a Reply