Колко драгоцен Приятел

1. Колко драгоцен Приятел,
Колко силен наший Спас!
Греховете ни отнема,
Носи всяка скръб за нас.
И таз благодат ни дава,
И блаженството това:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

2. Дали имаш изкушеня?
Плашиш ли се от беди?
Да се не обезсърдчаваш,
На молбата прибегни.
Колко пъти ний без нужда
губим мир и веселба,
Като не явим пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

3. Дали можем да намерим
Някъде по всичкий свят
Друг приятел толкоз верен
Като тоз от Назарет?
Съжалява нашта слабост,
Вижда всяка ни беда:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

4. Да ли сме обременени?
С милост ни поканва Той:
Колко да сме уморени,
Обещава нам покой.
Да прибягваме ний всинца
Без забава към Христа:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

One Response to “Колко драгоцен Приятел”

  1. rosi Says:

    Обичам и тази песен.

Leave a Reply