Покоят ми не е на тази земя

1.Покоят ми не е на тази земя,
Защо да роптая от скърби сега?
Не може най-зла скръб да ми повреди,
Но пътя към слава да ми ускори!
Ще ме срещнат и ангели с песните си,
И сладко ще пеят: „Добре сте дошли!“
Тях праща за мене Спасителят мой,
И мен ще приемат в небесний покой.

2.Не мога аз тук задоволен да съм,
Но по-добър град търся, по-добър дом,
Град светъл и чист и не с грях осквернен,
Неръкотворен дом, дом свет и блажен.
Ще ме срещнат и пр.

3.Бодили и тръни тук много растат,
През рози в тоз свят не лежи моят път,
Не търся наследие, нито покой,
Освен при Исуса Спасителя мой!
Ще ме срещнат и пр.
Деян.14:22

Leave a Reply