Земьо на блажените

1.Земьо на блажените, някога аз
Твоето без сянка небе
Съзирам в съня си, а слушам и глас
Като от далечно море.

2.Покриват те облаци гъсти сега,
Но блес“кът ти светъл е, знам
Аз виждам на славата само лъча,
И шепна: „Дано бъда там!“

3.Със чудно видене на славата ти
Се радва моето око:
Бисерни врата, многоценни стени
Палати от яспс и злато.

4.Тука наслаждават моите уши
Тез песни в небесния храм,
Гдет“ ангели хвалят Спасителя ми,
И шепна: „Дано бъда там!“

5.О доме на моя любезен Отец!
О граде на мир постоян!
На трудно пътуване ти си конец
И тих на душата лиман!

6.Блажени са всичките жители в Теб,
И аз с тях ще се веселя,
Кога ме покани Спас мой и рече:
„Ела, мило чадо, ела.“

Leave a Reply