Тез струни ще се развалят

1.Тез струни ще се развалят,
Тез песни ще се прекратят,
Но чудна ще е радостта
Да съм при Царя в небеса!
Там Спаса си лице с лице
Ще гледам с възхищение,
Ще пея:“Колко съм блажен
С пречудна благодат спасен!“

2.Таз къща ще се развали,
Не знам до колко ще стои,
Но Бог приготвил е за мен
Дом вечен, неръкотворен.
Там Спаса си и пр.

3.Ще чакам аз до онзи ден,
(Тук със светилник украсен)-
Готов, кога ме викне Той,
Да вляза в славний Му покой!
Там Спаса си и пр.

4.Когато ида на небе,
„Влез рабе верний“ ще рече,
„При Мене на небесний пир“,
И аз ще вляза в вечен мир.
Там Спаса си и пр.
2 Кор.5:1

Leave a Reply