Там нощ няма нивга

1.В царството на вечний ден
Е градът на Бога,
Той е неръкотворен,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи ще изтрий,
Там смъртта не ще цари,
Вечността не смята се с дни,
Като няма нощи.

2.Портите са бисерни
В този град на Бога,
Улиците златни вси,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи и пр.

3.Със отворени врата
Е града на Бога,
Жива там тече вода,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи и пр.

4.Няма слънчеви лъчи
Във града на Бога,
Гдето Агнето блести,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи ще изтрий,
Там смъртта не ще цари,
Вечността не смята се с дни,
Като няма нощи.
Отк.21:1 -4,25

Leave a Reply