Вземи ме за ръката

1.Вземи ме за ръката,
О Господи,
В пътеката Си света
Мен Ти води,
Самичък тук не мога
Да ходя аз,-
Пази ме, Боже, моля,
През всеки час!

2.Със сила укрепи ме
За вси борби
И верно Ти пази ме
Всред изпитни,
Христе, дойдох със вяра
При кръста Твой,
Почивка да намеря
За духа свой.

3.Понякога отслабвам,-
Напада мрак,
Но тихо уповавам
На Тебе пак:
Вземи ме за ръката,
О Господи,
В пътеката Си света
Ме Ти води.

Leave a Reply