Само вярвай!

1.Без страх в тоя свят, „мало стадо“ върви!
Смъртта и греха Твоя Спас победи,
Получи Той власт над земя и небе
И теб ще упази от зло най-добре.
Само вярвай, само вярвай,
Всичко възможно е, само вярвай!
Само вярвай, само вярвай,
Всичко възможно е, само вярвай!

2.Без страх в тоя свят,“мало стадо“ върви!
Над теб Пастирът с любов сявга бди,
Водите в „Мара“, Сам Той подслади-
Горчивата чаша за тебе изпи.
Само вярвай и пр.

3.Без страх в тоя свят, „мало стадо“, върви!
Сред бури житейски Христос те крепи,
Той същий е вчера и днес и всегда,
Простира над теб мощната Си ръка.
Само вярвай и пр.
Мар. 5:36, Лук.12:3

Leave a Reply