Всичко в Тебе имам, о Христе

1.Не в красиви речи и молби,
Нито в песни е живота ми,
Сам Исус живота вечен е, –
Всичко в Тебе имам, о Христе.

2.Не покой желая в таз земя,
Не към земно щаст“е се стремя,
Ти Си Сам желание мое,-
Всичко в Тебе имам, о Христе.

3.Бурите във моята душа
Виждаш Ти и даваш тишина,
Дай да Те познавам по-добре,-
Всичко в Тебе имам, о Христе.

4.Ти яви тук любовта Своя,
Що ли чака нас във небеса?
Радост блика в моето сърце,-
Всичко в Тебе имам, о Христе.

5.Ти ми Си опора и покой,
Крепост и защита, Спасе мой,
Ти блаженство вечно на небе,-
Всичко в Тебе имам, о Христе.

One Response to “Всичко в Тебе имам, о Христе”

  1. rosi Says:

    Прекрасна песен. Колко би било хубаво, ако се направят хубави аранжименти!

Leave a Reply