О Боже, съхрани

1.О, Боже, съхрани! Мен съхрани!
Да бъда верен Теб през всички дни,
Светите Си Слова
Дай в моите уста!
Боже мой, съхрани! Мен съхрани!

2.Дай мъдрост във ума, в сърце – любов,
И във душата ми – Духа Христов,
С небесни добрини
Богато мен снабди,
Боже мой, с съхрани! Мен съхрани!

3.Дай да разнасям вред тези слова,
За подвига Христов, за любовта,
Мен врагът ще следи,-
Но близо Ти бъди,
Боже мой съхрани! Мен съхрани!

4.Ако гонения тук претърпя
Боже, помагай ми да устоя!
Верен на Теб слуга
Да бъда всякога,
Боже мой съхрани! Мен съхрани!

Leave a Reply