Слушам зова на Исуса

1.Слушам зова на Исуса (3)
„Дигни кръста свой и следвай Ме!“

2.Аз ще ида след Исуса (3)
Ще Го следвам верно в пътя Му.

3.Ще премина през Голгота (3)
Със Христа – през скърби и печал.

4.Ще премина вси прегради, (3)
Ще достигна с Него Вечността!

5.На небето в чудна слава (3)
Ще живея вечно със Христа!

6.Душо моя, укрепи се! (3)
Той ще дойде скоро тук за теб!

Leave a Reply