Сее се семе тук

1.Сее се семе тук на ранина,
Сее се семе в пека на деня,
Сее се семе на пладнина,
Сее се семе и вечерта.
Как ще е жетвата? (2)
Сее се в светъл и в сумрачен час,
Сее се в сила и в немощ от нас,
Прибрана тук или горе в небе –
Всякога верна жетвата ще е!
2.Сее се семе в трънлива земя,
Сее се семе на пътя, в страна,
Сее се семе и в черни бразди,
Сее се семе и по скали.
Как ще е жетвата?(2)
Сее се в светъл и пр.

3.Сее се семе на скръб и тъга
Сее се семе на мъки сега,
Сее се семе на срам и грях –
Сее човек със делата си тях.
Как ще е жетвата? (2)
Сее се в светъл и пр.

4.Сее се семе във труд и борби,
Сее се семе със много сълзи,
Сее се с вяра до славния ден –
Верний тогава ще е блажен.
Как ще е жетвата? (2)
Сее се в светъл и пр.
Лука 8:4 -15, Гал.6:7

Leave a Reply