Archive for март, 2009

Що да въздам на Бога?

вторник, март 31st, 2009

1. Що да въздам на Бога свой
За милости без чет,
Които е показал Той
На мен и на цял свят?

2. Господ благоутробен е;
Обича милостта;
Прощава беззаконие:
Ще Му въздам хвала.

3. Ще ида, Боже, в храма Ти
С людете Ти и там,
Пред всички, обреците си
На тебе ще въздам.

4. Ти, Господи, душата ми
Възвел си от смъртта;
Живота що упазил си
На теб ще посветя.

5. Сега аз Твой съм, Господи,-
Син Твой съм, – раб Христов;
Узите ми развързал си;
Вързал си ме в любов.

6. Блажен, блажен, о Боже мой,
Е онзи человек
Що Ти избираш за раб Свой:
Раб Твой съм аз во век.

Славете Бога

понеделник, март 30th, 2009

1. Славете Бога нашего;
Прилично е хваленето;
Той е направил чудеса
На милост и на истина. (2)

2. Да хвали всичката земя
Създателя си Йеова;
Да известява всеки брег,
Че милостта Му е во век. (2)

3. Бог наш земята е създал,
И небесата разпрострял,
Дал слънце да свети деня,
И хубав месец за нощта. (2)

4. Венчайте с слава ваший Цар,
Той е над всичко Господар:
Да известява всеки бряг,
Че милостта Му е во век. (2)

5. Той Сина Си нам е пратил;
Спасене нам е изявил;
Ще трае вечно милостта
На Бога наший Йеова. (2)

6. Той ще ни води и до край,
И ни приеме в Своя рай;
Да известява всеки бряг,
Че милостта Му е во век. (2)

Пак земните си грижи

неделя, март 29th, 2009

1. Пак земните си грижи вси
Оставяме сега,
И с радост се събираме
Да срещнем Господа.

2. Тука свят мир, съгласие,
Любов да се всели;
Тук съкрушеното сърце
Ти, Боже, изцели.

3. О, дай ни покаяние, –
Благодатта Си дай;
В страха Ти, Боже, да растем
Върху ни възсияй.

4. Да чуем с вяра Словото,
И в нашите молби
Да просим обещаното
От Тебе, Господи.

5. Дай ни на любовта Си знак;
Отгоре нам излей
Духа Си да Те хвалим пак
Със радостно сърце.

Нека цял свят възвиси глас

събота, март 28th, 2009

1. Нека цял свят възвиси глас
Да хвали Бога, своя Спас:
Той е направил чудеса.
Да пеем радостни псалми,
Да възвестяваме на вси
Спасителните Му дела.

2. Той сътвори вселената
И светлите Си небеса;
Над всичко Той царува Сам.
Величието Негово
Е, славно, неизказано,
И хубав неговият храм.

3.Да дойде скоро славний ден,
Кога цял свят, народ блажен,
Ще се покланя Господу;
Всите ще изповедуват
Със песни Божия благодат
И святост в дворовете Му!

Със страх мълчете, твари вси

петък, март 27th, 2009

1. Със страх мълчете, твари вси
Пред вашия Творец:
Всевишен, без начало е,
Всевишен, без конец.

2. От Йеова зависи все, –
Ангел и человек,
Живот и смърт, земя, небе:
Царува Той во век.

3. Премъдър е съвета Му,
И погледа широк;
Във промисла Му целий свят
Съгледва план дълбок.

4. О Боже, своята съдба
Да знам не ми се ще;
Нек бъде волята твоя, –
Тебе оставям все.

5. Но, Господи, помагай ми
Да ходя в Твоя път;
И името ми запиши
За вечния живот.

Нека всинца възвеличим

четвъртък, март 26th, 2009

1. Нека всинца възвеличим
И възпеем Господа;
Наедно да коленичим:
Наший Бог е Йеова.

2. Той на всите е Създател,
Той е нашият Творец,
Господар наш и Владетел,
И любящий наш Отец.

3. Той морето е направил,
Той създал е сушата;
Ний на паствата му овци
Сме под Негова ръка.

4. Нека чуем днес гласа Му,
Нека не ожесточим
Днес сърцето си, а Нему
Верно да се покорим.

5. Да не би Той в яростта Си
Да се закълне към нас:
„Моето упокоение –
Вечното, не е за вас“.

Боже, отвори вратата

сряда, март 25th, 2009

1. Боже, отвори вратата
На Сион да вляза там,
Гдето радостно душата
Чака Тебе в Твоя храм.
О блаженно място е,
Пълно с мир, веселие!

2. Боже, аз при Тебе ида!
О при мен и Ти ела.
Гдето Тебе аз намеря
Там небе е, не земя,
Влез Ти в моето сърце,
Нека Твой храм то да е!

3. Тук възпяват Твойта слава,
Сеят семето Твое;
Нека моят дух Ти дава
Снопи драгоценни все:
Умножи в мен благодат,
Дай да бъда аз по-свят.

4. Говори, – ще слушам, Боже;
Викай ме, – ще приближа;
Само Твойта воля може
Да владее за всегда.
С хляб небесен ме храни,
Мене оживотвори!

Боже, бляскът Ти изпълня

вторник, март 24th, 2009

1. Боже, бляскът Ти изпълня
В векове вселенната
Ти превъзвишен си в слава,
Свят, свят, свят си Ти всегда.
Ей, ехти небето с песни,
(Ответ дайте, о земи!)
Тебе хвалят всите твари;
Свят, свят, свят си, Господи.

2. С лик небесен, братя, пейте;
Всинца да се съберем;
С песни възхитени пейте;
Любовта Му да зовем.
Серафими Му се кланят,
Също тук и църквата;
Заедно те всички пеят
Нему славословия.

3. Боже бляскът Ти изпълня
В векове вселенната;
Ти превъзвишен си в слава,
Свят, свят, свят си Ти всегда!
Слава Тебе всички пеят
Заедно с небесний хор;
„Ти неизследим си“, викат,
„Наш преславен Господар!“

Хвалете Господа

понеделник, март 23rd, 2009

1. Хвалете Господа, о вий
У горните селения;
Небесни сили, ангели
Всинца хвалете Господа.

2. Хвалете слънце и луно,
И вий сияещи звезди,
Хвалете Бога нашего,
Който во век вас утвърди.

3. Хвали Го и превъзнеси
Със свойте бездни, о земле,
И с всичките си равнини
И планини и хълмове.

4. Нека Го хвалят огън, град,
И бурен вятър, дъжд и сняг;
Нека Го хвалят стар и млад,
Бащи и синове вовек.

5. Защото нашият Господ
Е възвишен над небеса;
И ний, избраний Му народ,
Ще хвалим Него за всегда.

Свят, свят, свят

неделя, март 22nd, 2009

1. Свят, Свят, Свят си, Господи Боже всемогъщий!
Сутрина ще пеем на Теб хваления;
Свят, Свят, Свят си Ти, милостивий и мощний,
Бог в три лица, пресвята Троица!

2. Свят, Свят, Свят си, Господи! Тебе се кланят
Всичките светии с най-славни почести;
Серафими с херувими долу коленичат
Пред Тебе, който бе, си и ще си.

3. Свят, Свят, Свят си Ти! Ако и да мрак Те скрива,
Щото ний не виждаме славата Твоя;
Само ти си свят; друг никой не бива
В власт съвършен, в любов и в чистота.

4. Свят, Свят, Свят си, Господи, Боже всемогъщий
Тебе хвалят всички Твои създания:
Свят, Свят, Свят си Ти, милостивий и мощний,
Бог в три Лица, пресвята Троица!