Archive for април, 2009

Дойдете, уморени вий

четвъртък, април 30th, 2009

1. Дойдете, уморений вий
И натоварени, при Мен;
Почивка намерете вси:
Който дохожда е блажен.

2. Призовката се праща вам;
Где ще намерите покой?
Исус ви казва: „Ще ви дам
Прощение и мира Свой.

3. „Вземете Игото Мое
И научете се от Мен;
Светското иго тежко е,
Но Аз съм кротък и смирен.

4. „Моето иго благо е;
Блажен ходещий в Моя път;
Нему товарът Ми ще е
Лек чрез Моята благодат“.

5. Исусе, с вяра идем ний
И Тебе, както ни зовеш,
Предаваме душите си,
За да ни водиш както щеш.
Мат.11:28-30

Какъвто си ела

сряда, април 29th, 2009

1.Какъвто си, без здравие
Душевно и без доброта,
И без способност за Небе,
О грешниче, сега ела.

2. Христос е взел на Себе Си
Греха ти, твоята вина,
Твоите скърби и злини:
Окаян грешниче, ела.

3.Не уповавай на тоз свят:
Светът покой не може да:
Мир вечен дава Спас разпят –
При Него, грешниче, ела.

4.Ела сега, товара си,
Греха си, тежката вина,
При кръста Негов остави;
Загубен грешниче, ела.

5. Търси Христова благодат,
Печалбата вмени щета;
Тъй ставаш истински богат:
О беден грешниче, ела.

6.Духът те кани, грешниче;
Теб кани и Невястата:
Може да дойде който ще;
И Спасът казва ти: „Ела!“

Елате, вси вий жадни

вторник, април 28th, 2009

1. Елате, вси вий жадни ,
При живата вода;
Господ е що ви кани,
Толете жаждата.

2. Елате и вий гладни
На благодатний пир,
И приемете даром
Прощение и мир.

3. За плата не мислете,
Нито за похвала;
Надире оставете
Своите си дела.

4. От Божията милост,
Извор на все добро,
Спасене приемете
Без злато, без сребро.

5. Спасене приемете
Чрез вяра искрена;
И радостно хвалете
На Бога любовта.

6. Тъй на Отца и Сина
И Духа, Бог един,
Да пеем: „Аллилуя!“
Во век веков. Амин.

При Исуса, уморений

понеделник, април 27th, 2009

1.При Исуса уморений!
Скърби л духът Твой;
Намери там облекчение
И покой.

2. Белезите виж в ребрата
На Спаса разпят,
На ръцете, на нозете,-
Рани пет.

3. Дали носи Той корона
Както царете?-
Ей, но виж, каква корона-
От тръне!

4. Ако ида аз след него,
Ще л ме награди?-
Тук ще имаш труд, гонене
И сълзи.

5. Ако Му до край слугувам,
Що би ми дал Той?-
Мир небесен, вечна слава
И покой.

6. Да ли Той да ме приеме
Ще се отрече?-
Не, докле земя премине
И небе.

7. Верно ли благословява?-
Всите на света
Мъченици и пророци
Казват: „Да!“. Амин.
Мат.11:28

Виж, брате, на вратата ти

неделя, април 26th, 2009

1. Виж, брате! На вратата ти
Стои и хлопа Чужденец;
Дълго е чакал; тъй ли ти
Отнасяш се към Тоз пришлец?

2.Кой е що хлопа, чака, кой?
Да ли е мой приятел? Ей,
Най-нужният Приятел твой,-
„Приятелът на грешните“.

3. О, колко благ е Той и мил!
Ръце Му пълни с дарове!
И, чудно! ги е подарил
На злобните Си врагове.

4. Стани, докле ощ чака Той,
Вратата с радост отвори.
Предай на Него духа свой,
И Гост небесний приеми.

5. Прийми Го скоро, да не би,
Ако противното решиш,
Отхвърлен и отчаян ти
Извън дома Му да стоиш.

Днес вика милий Спас

събота, април 25th, 2009

1. Днес вика милий Спас:
„Дойдете вси“.
Чуйте тоз сладък глас,
О,грешници.

2. Днес вика милий Спас;
Внимавайте;
С любов да търси вас
Исус дойде.

3.Днес дава милий Спас
Славен венец:
Спасителният час
Е бежанец.

4. Днес вика Дух Светий;
Неговът глас
Не вика винаги;
Чуйте завчас.

За тебе се моля

петък, април 24th, 2009

1. Аз имам, брате, любезен Спасител;
За мене Той верно и всякога бди;
За мене Той е непрестанен молител;
О, същий Спасител да имаш и ти!
За тебе се моля, за тебе се моля;
О, същий Спасител да имаш и ти!

2.Аз имам брате, Отец на небето;
Духът Му ми дава надежди добри,
Че там гдето е ще Му видя лицето;
Дано наедно с мен да идеш и ти!
За тебе се моля, за тебе се моля;
Дано наедно с мен да идеш и ти!

3. Не съм достоен, но Спасът ми дава
Така мира Свой, щото в всите беди
Сърцето ми чудно той Сам утешава:
О, същия мир да получиш и ти!
За тебе се моля, за тебе се моля;
О, същия мир да получиш и ти!

4. Тоз драг Спасител когато намериш,
Кажи и на други какъв Спас е Той.
Моли се за тях и ответ ще приемеш,-
Ще стане Спас техен, както и Спас твой!
Ответ ще приемеш, ответ ще приемеш;
Ще стане Спас техен, както и Спас твой!

Исус е Сам Светлината

четвъртък, април 23rd, 2009

1. Цял свят в тъмнината на грях попадна;
Исус е Сам светлината;
Най-гъстия мрак Той със бляск осия;
Исус е Сам светлината.
Чака за теб, при Него ела:
Туй сладко слънце мен огрея;
Сляп бях еднъж, но видя сега:
Исус е Сам светлината.

2. Нощта премина, ден най-светъл дойде;
Исус е нам светлината;
Ний ходим в Христа, за нас светло е все;
Исус е нам светлината.
Чака за теб и пр.

3. О, чада на мрак, Силоам е пред вас;
Исус е вам светлината;
Омийте се вси, прогледнете завчас;
Исус е вам светлината.
Чака за теб и пр.

4.Не ще има нужда от слънце в небе;
Исус е там светлината:
Градът е от злато и Спас „все во все“;
Исус е там светлината.
Чака за теб и пр.

В тихите среднощни стражи

сряда, април 22nd, 2009

1.В тихите среднощни стражи,
Слушай, грешниче!
На сърдечните ти двери
Спасът ти дойде.
Душо, душо,
Слушай туй що е;
На сърдечните ти двери,
Спасът ти дойде.

2. Чака там вън Той и хлопа.
Хлопа и стои;
На вратата чака, вика:
„Чадо отвори.“
Душо, душо и пр.

3. Смъртта иде, приближава;
Кога налети,
Не ще хлопа, нито пита:
„Ти готов ли си?“
Душо, душо и пр.

4. От заключените двери,
Спасът с отклони.
Смъртта туй не ще направи,
Но ще ги разбий.
Душо, душо и пр.

5. И тогаз часът ще дойде
Да се молиш ти,
С плач да хлопаш на вратата
Где Исус стои.
Душо, душо и пр.

6. Ах! ще си припомниш късно
Що теб Той стори;
Да ти прости чака много,
Но ти не рачи.
Душо, душо и пр.

Хлопа, хлопа!

вторник, април 21st, 2009

1. Хлопа, хлопа! Кой е там?
Чака, чака, стоещ сам;
Един Царски Пътник има;
Той защо там да стои?
Душо моя, стани скоро
И вратата отвори.

2. Хлопа, хлопа! Кой е там?
Чака, чака, стоещ сам;
Но вратата твърде мъчно
Могат веч се отвори,
Че резетата и ключът
Много са ръждясали.

3. Хлопа, хлопа! Кой е там
Чака, чака, стоещ сам;
Да, с търпенье още хлопа
Със ранената ръка,
И с прободените нозе
Чака пред твойте врата.

4. Хлопа, хлопа! Кой е там?
Чака, чака, стоещ сам;
Иска с тебе да вечеря
Спасът твой, душо моя;
Ти стани и скоро с радост
Да отвориш тез врата.