Archive for май, 2009

Има Извор, Кръв тече

неделя, май 31st, 2009

1. Има Извор, Кръв тече
От Христовото сърце;
Всеки грешник, там омит,
От греха си бива чист.

2. В този извор бе опран
И разбойник прикован;
Всеки там да би дошел,
Очищене би приел.

3. Агънче! таз Кръв света
Е спасене на света;
Който вярва в Тебе, той
Съпричастник бива Твой.

4.С вяра откак найдох аз
Този Извор, от тогаз
В Тебе, Боже, се теша,
Благодарен от душа.
Ефес. 1:7

Един Източник има

събота, май 30th, 2009

1. Един Източник има знам
С кръвта Исусова;
И който се окъпе там
Чист бива от петна. (2)

2. Разбойникът умираше;
Но извора от Кръв
Той с радост, като гледаше.
живот намери нов. (2)

3. Откак познах аз тоз живот,
Що дойде чрез смъртта,
На Бога Спаса моего
Възпявам любовта. (2)

4. Ще хваля тук Спасителя
През всичките си дни;
Кога у гроб студен заспя,
Ще спре езикът ми. (2)

5.А след смъртта на тялото,
Със нов и сладък глас,
Ще хваля вечно делото
На славния си Спас. (2)
1 Йоан 1:7

Голгота помня всякога

петък, май 29th, 2009

1. Той гдето води ще вървя,
Аз уповавам на Христа,
Помня, че Той за мен страда,
И на Голгота в скръб умря.
Той ще ме води нощ и ден,
Той ще ме води към дома;
Приятел верен Той е мен,
Голгота помня всякога.

2. Заповедта Му любя аз,
Слушам и благий Негов глас;
Сладка е волята Му мен;
Той с кръв за мене бе облян.
Той ще ме води и пр.

3. Безстрашно аз напред вървя
Исус кат с мен е всякога;
Скоро ще видя Го в лице,-
Той, що за греха мой умря.
Той ще ме води и пр.

Старият кръст

четвъртък, май 28th, 2009

1. На един хълм далеч бе издигнат груб кръст,
Знак ярък на мъка и срам,
И аз любя тоз кръст, върху който Христос
Зарад грешний свят бе прикован.
Ще ценя много тоз стар груб кръст,
Догде свърша тоз път кат пришлец;
Ще държа здраво тоз стар, груб кръст,
Скоро аз ще сменя го с венец.

2. В скъпия стар груб кръст, тъй презрян от света
Чудна прелест за мене се крий.
За да носи Христос до Голгота тоз кръст,
Свойта слава в небе остави.
Ще ценя много и пр.

3. В тоя кръст груб и стар, с ценна кръв цял покрит
Красота дивна съзирам аз;
Там Христос пострада и без жал бе убит;
Прошка пълна измоли за нас.
Ще ценя много и пр.

4. Сявга верен ще съм на тоз скъп, стар, груб кръст,-
Срама негов ще аз понеса;
И тогаз в небеса, след кат свърша тоз път
Вечно аз ще царувам с Христа!
Ще ценя много и пр.

С кръста на Христа се хваля

сряда, май 27th, 2009

1. С кръста на Христа се хваля,
Вечен кръст всред бързи дни;
Всичкий блясък от Светата
Повест върху му блещи.

2. Ако ме постигнат скърби,
И страх бъде делът мой,
Кръстът не ще ме остави!
Ето, радост и покой!

3. Ако слънчево сияне
Осветлява моя път,
Славно от тоз кръст влияние
Прави по-светлив денът.

4. Зло, добро, тъги, веселя –
Кръстът освещава вси;
Мир безмерен Той доставя,
И безкрайни веселби.
Гал. 6:14

Когато гледам чудний кръст

вторник, май 26th, 2009

1. Когато гледам чудний кръст
На Спаса моего Христа
Цял свят се вижда като пръст:
Печалба считам за щета.

2. О, Боже, да се хваля аз
Не дай, освен с кръста Христов:
Имот и чест нищо не са,
Сравнени с Неговата кръв.

3. Виж! от ръце, нозе, глава
Скръб купно и любов текат:
Дали любов и скръб така
Могат да се съединят?

4. Като го виждам там предан
За мен – за моя грях разпят,
Светът е веч умрял за мен,
Умрял и аз за всичкий свят.

5. За таз любов вселенната
Най-долен принос би била:
Любов тъй чудна, – Божия,
Иска имот, живот, душа.

Дръж ме близ при кръста

понеделник, май 25th, 2009

1. Дръж ме близ при кръста Свой:
Извор е за мене:
Там извира, Спасе мой,
Чудно изцеление.
С кръста Твой, Спасе мой,
Ще се хваля с вяра,
Догде славния покой
С Тебе да намеря.

2.В кръста моята душа
Придоби спасение:
Там зорницата звезда
Светеше пред мене.
С кръста Твой и пр.

3. Боже Агне, бъди с мен:
При кръста пази ме:
Там да бъде всеки ден:
О, ръководи ме.
С кръста Твой и пр.

4. Близ при Кръста чакам аз,
Догде през реката
Минал видя моя Спас
В вечната Му слава.
С кръста Твой и пр.
1 Кор. 1:18

Под кръста на Исуса

неделя, май 24th, 2009

1. Под кръста на Исуса
Вземам мястото си:
Сянка е Той на канара
По жадните земи:
Къща е той в пустинята,
Почивка е по път:
През топло време е разхлад
От труда на денът.

2.О! безопасно място,
Прибежище от зло!
Ето, там Божия любов
И правда наедно!
И както Яков на Ветил
Чудесний сън видя,
Тъй виждам аз Христовий кръст
Кат стълба до небе.

3. Чрез вяра аз на Кръста
Виждам понякога
Тоз от света презиран Спас
За мен що пострада:
Две чудеса сърцето ми
Вижда в онази Кръв-
Моето недостойноство,
И Божята любов.

4.О Кръст, твоята сянка
Прибежище ми е:
Най-често там намирам аз
Христовото лице.
Презирам вече всичкий свят:
Злато имам за пръст:
Едно хваление имам тук –
Исусовия кръст.
1 Кор. 1:18

Дали сал кроткият Исус

събота, май 23rd, 2009

1. Дали сал кроткият Исус
Ще носи кръста Си
И на страдане горкий вкус
Сал Господ ще търпи?

2.Дали светът наоколо
Е веч освободен?
Не, има кръст за всекиго:
Кръст има и за мен.

3.Тука се бориха до кръв
Светите: а сега
Вкусват несмесена любов,
И радост без сълза.

4. Пример ми даде славний Спас –
Умря за мене Той:
Кат Негов ученик и аз
Ще нося кръста свой.

5. Тогаз ще ида у дома,
И всред небесний храм
Ще гледам Господа Христа:
Венец ще нося там.
Мар.10:21

Ний възвестяваме Христа

петък, май 22nd, 2009

1. Ний възвестяваме Христа,
Разпетия ни Спас.
Таз тайна, скрита от света,
Бог е явил на нас.

2. Туй слово за юдеина
Съвсем съблазън е:
А пък за учения грък –
Съвсем безумие.

3. Но просветений от небе
Намира радостно
Сила и мъдрост и любов
В Христа разпятаго.

4.Догде Бог Своя благодат
Кат дъжд не подари,
Сади напразно Повел сад,
И Аполос пои.
1 Кор.1:18-24