Archive for юни, 2009

Чуй, от срамното дърво

вторник, юни 30th, 2009

1. Чуй, от срамното дърво
Над Голгота дигнато,
Гдет умира милий Спас,
Ето, иде сладък глас:
„Аз товара ти съм взел:
Грешниче, добре дошел!

2. Виж! трапезата за теб
Сложена със живий Хляб.
Ей, прегръща твой Отец
Сина Си – не скитник веч;
Мъртвият е оживял:
Грешниче, добре дошел!

3. „Къс е земний твой живот,
Вечен е небесният:
Взимам те при Себе Си,
При изкупените вси:
С тях наследвай славен дял:
Грешниче, добре дошел!“

Когато в Илиния дол

понеделник, юни 29th, 2009

1. Когато в Илиния дол
Израйлевият стан
Чу Гетский страшен исполин
Как пред народ избран.
От Бога хвали се и с смях
Унищожава ги
И кани да се подчинят
На тях – езичници,-

2. Уплашени побягнаха;
И страх голям обзе
Сърцата им; но в този час
Спасение дойде.
Дойде смирен и млад овчар,
Без меч и щит и шлем;
Но пълен с сила Божия
Дойде от Витлеем.

3. И тъй кога на целий свят,
Като че негов е,
Тиранин онзи Сатана
Си туряше нозе,
И люде и народи вси
На Божия земя
С измама покоряваше
На волята своя,-

4. Нигде тъжащата земя
Надежда не видя;
Но, ето, в полунощний мрак,
Спасителът дойде;
Дойде от человеците
Да вдигне тоз ярем;
Дойде божествено Дете,
Родом от Витлеем.

5. От яслите до срамний кръст
Той с болест, гордост, грях,
С омраза, страх, невежество
Се бореше за тях.
За туй, за да съсипе веч
За тварите Свои
Делата вси на дявола,
Син Божий се яви.
1 Йоан 3:8

О златний ден

неделя, юни 28th, 2009

1. О златний ден, о Божий ден,
Кога души безгрешни там,
В Едемский Рай живот блажен
Живееха, без страх, без срам.
О, сладкий Рай, блажений рай!
Когда ще се преселим там,
В небесний Рай, блажений Рай
Где Спасът ни царува сам?

2. Грехът дойде, и страх и смърт
И огнен меч последваха:
Порок и клетва, с Божий съд,
Грабнаха Рай от таз земя.
О, сладкий Рай и пр.

3. Виж болките, виж старостта:
Ах, смъртний человече, знай,
Вси тези пълни гробища
Показват, че тук няма рай.
О, сладкий Рай и пр.

4. О златний ден! ще се яви
Христос, да спре скръбта до край,
И в славата облечени
Да прибере Своите в рай.
О, сладкий Рай и пр.
І кор. 15:22-23

За всегда

събота, юни 27th, 2009

1. Ний сме свободни веч от закона,-
Славна сполука в кръвта Христова;
В мрак ний лежехме, в мъка най-зла,
Спас ни избави за всегда.
За всегда, о грешниче, вярвай,
За всегда, ти брате, се радвай.
Дръж се за Кръста, дръж за Христа;
Той ни избавя за всегда.

2. Ний сме свободни от осъждене,
Спас е дарил нам пълно прощене;
„Дойди при Мене“, – чуйте тоз глас;
Нежно ни кани милий Спас.
За всегда и пр.

3. Божи чада, о славно призване,
С радост все ходим в път на спасене;
Веч от смъртта минахме в живот;
Славно спасене, драг имот.
За всегда и пр.
Гал.3:13

О Спасе, с тежки грехове

петък, юни 26th, 2009

1. О, Спасе, с тежки грехове
Ти претоварен бе,
Най-люти мъки претърпя,
Своята кръв проля.
О, чудно! Тази Кръв ми е
Живот, спасение.
2. Със смърт и клетва пълна бе
Наляна чашата;
За мен на кръст я Ти пое;
Любов все погълна;
Наместо клетва дял ми е
Благословение.

3. Йеова Своя меч дигна
Мен зле да порази;
Уви! Върх Тебе той падна,
За мен Ти претърпе.
Твоята кръв и сълзи ме
От ад избавиха.

4. За мене, Спасе, Ти умре;
Аз с Тебе се сразпях;
Ти възкръсна; аз връзките
На ад чрез Теб скъсах:
Турих с победа под нозе
Смърт, Сатана и грях.

5. Живей Ти в мене, о Христе,
С Отца и Дух Светий;
Палат да Ти е туй сърце ,
И храм телото ми.
Теб с пълно задоволствие
Ще служа винаги.
2 Кор.5:21

Запей с веселба

четвъртък, юни 25th, 2009

1. Запей с веселба, Изкупител дойде;
Роден в Витлеем, на Голгота умря.
Аллилуя на Спасителя, който умря!
Викни с радост: „Аллилуя!“ Той пак
оживя.

2. Да търси изгубеното Той тръгна;
През дола на смъртната сянка мина.
Аллилуя и пр.

3. Небесни блага да раздава дойде,
И на всеко село и град отиде.
Аллилуя и пр.

4. Виж, глухи прочуват и хроми вървят,
Прогледват и слепи, а неми пеят.
Аллилуя и пр.

5. От гноище нищия Той призова,
Своя брат и наследник го в век назова.
Аллилуя и пр.

6. Той тебе, о грешний, от ад да спаси,
Роден в Витлеем на Голгота умря.
Аллилуя и пр.
Мат.11:5

Стани, душо моя

сряда, юни 24th, 2009

1. Стани, душо моя!
Страха си отхвърли,
За тебе пред Отца
Ходатай се яви:
Яви се там Ходатай мой;
Моето име казва Той.

2. Посредникът с любов,
От смърт да ме спаси
Представя там таз Кръв
В Голгота що проля.
Таз Кръв поръсва и сега
Престола на благодатта.

3. Приима Бог Отец
Синовната молба;
На Сина Си не ще
Лицето отказа:
Свидетелствува Божий Дух,
Че изново аз се родих.

4. Бог мой е примирен;
В Христа се оправдах,
Аз грешник съм простен,
Избавен съм от страх:
За чадо ме признава Той;
Аз викам: „Ава, Отче мой!“
1 Тим.2:5

Грешни сме, о Господи

вторник, юни 23rd, 2009

1. Грешни сме, о Господи,
Още в грях заченати;
Откак съгреши Адам
Грях остави наследство нам.
Щом се раждаме деца,
Грях засява в нас смъртта;
Твой закон е свет и прав;
Гнил е всеки наш състав.

2. Само Твойта благодат;
Ще премахне тоз разврат;
Няма, няма в нас добро,
Всякога клоним към зло.
Никой вънкашен обред,
Колк то и и да търсим вред,
Няма сила да цери
Вътрешните болести.

3. Сал Твоята кръв, Христе,
Може нас да опере,
И да изцери завчас
Тежката проказа в нас.
Жертва пълна дал си Ти;
Нас от всеки грех оми;
Тази Кръв спасителна
Други жертви нямаха.
2 Тим.1:9

Това сторих за тебе

понеделник, юни 22nd, 2009

1.Живота Си за тебе Аз
С любов отдадох твоят Спас;
Да те спася от смърт и грях
Последната си кръв пролях.
Умрях на кръст, ти да си жив
И вечно в рая Ми щастлив.
За теб съм дал живота Си:
Какво си дал за Мене ти?

2. Години много в тегота –
Хули дене, сълзи нощя,
Преминах за да станеш ти
Участник в радостите Ми.
Години съм за тебе дал:
Години колко си живял,-
От всички тях, кажи сега,
На Мене дал ли си една?

3. Оставих светъл Бащин храм,
Оставих славата Си там,
Дойдох в таз земна тъмнина
Тебе да водя в светлина.
Престол оставих за беди;
Хвала оставих за хули.
Мисли сега, нещо дали
Оставил си за Мене ти?

4. За тебе много пострадах:
Скръбта, която претърпях
В ужасната оназ тъга
Що Ме обзе на Голгота,
Езикът ти, о грешниче,
Не може да я изрече.
Сега, о грешниче, мисли
За Мене страдал ли си ти?

5. От Бащина Си дом за теб
Донесох Аз небесен хляб,-
За теб потъналий в разврат,
Спасене, прошка, благодат,
И радост, мир и чистота
От Бога, Моего Отца;
А някога си дарове
Принесъл ли си ти Мене?

Исус ме повдигна

неделя, юни 21st, 2009

1. Из дълбини мрачни във висини
АЗ бях повдигнат,- Исус ме спаси!
Връзките здрави на греха скъса;
Исус мене повдигна!
Исус ме повдигна!
Из мрачна нощ в чудната светлина
Исус мене повдигна!

2. Из бурний свят във покоите Си,
Там где почиват изкупени вси;
В небесна радост пребъдвам с Христа
Исус мене повдигна!
Исус ме повдигна! и пр.

3. Из гордостта ми – във персите Си
Той ме прие, със кръвта Си ме оми;
Вечно да бъда щастлив в небеса.
Исус мене повдигна!
Исус ме повдигна и пр.