Archive for юли, 2009

Повече, о Христе

петък, юли 31st, 2009

1. Повече, о Христе,
Любов към Теб,
На моята душа
Небесний хляб.
Чуй тази ми молба,
Повече, о Христе
Любов към Теб.

2. Аз земна веселба
Търсех напред,
Насища ме сега
Един Твой глед.
Таз е молбата ми,
Повече, о Христе,
Любов към Теб.

3. Каквото видиш ти
За мен добро,
Печал и скръб плати,
Все е едно;
Молбата ми пак е,
Повече, о Христе,
Любов към Теб.

4. Тебе ще призова
И в смъртний час:
Последната молба
Към моя Спас
Само това ще е,
Повече, о Христе,
Любов към Теб.

Господи мой

четвъртък, юли 30th, 2009

1. Славно и драго е
Името Ти, Христе,
Господи мой.
Ти всичко си за мен:
От Тебе разделен
В тоз свят не съм блажен,
Господи мой.

2. О Сине Божий, Ти
Мене изкупил си,
Господи мой.
Ей, любовта Твоя
Към мен и милостта
Пречудни са всегда,
Господи мой.

3. Прибежище мое
Сам Ти си, о Христе,
Господи мой.
От що да се боя,-
Скръб ли или беда?
Ти близо си всегда,
Господи мой.

4. Скоро ще викнеш мен;
Тогаз ще съм блажен,
Господи мой.
Тебе подобен, Сам
Тебе ще виждам там
Винаги в Твоя дом,
Господи мой.

На непорочний Агнец

сряда, юли 29th, 2009

1. На непорочний Агнец,
Спас мой и Господар,
Възлагам на греха си
Проклетия товар.
О, как Той съжалява
Бедната ми душа,
И ме освобождава
От грях и от смъртта!

2. Исус е Божий Агнец:
Товара на грехът
Ето! Как волно носи,-
Греха на всички свят.
О, чудна Божя милост!
Умира Той за мен;
Безгрешний е осъден,
А грешникът спасен!

3. Възлагам на Исуса
И грижите си вси;
Той слабостите знае
И немощите ми.
Всяк пълнота Той има,
За мсяка болест лек,
За всяка нужда помощ:
Аз слаб съм – Той е як.

4. О, да съм аз приличен,
Чрез Божя благодат,
На Господа Исуса,-
Смирен, тих, кротък, свет!
О, с Него да живея
В небесний дом и аз!
С небесний лик да пея:
„Слава на моя Спас!“
2 Кор.5:21

Аз ще пея за Исуса

вторник, юли 28th, 2009

1. Аз ще пея за Исуса,
За любовта Му към мен;
Той на кръста зле пострада,
Аз да съм освободен.
Пей, о пей на тоз Спасител;
Моя дълг Той е платил;
Мен с кръвта Си е изкупил,
И ме веч освободил.

2.Аз не мога да не кажа
Как душата ми спаси,
Как смъртта с любов пречудна
Той Сам ме освободи.
Пей, о пей и пр.

3. Аз ще хваля тоз Спасител,
Че събори Сатана,
И стана той победител
Над греха и над смъртта.
Пей, о пей и пр.

4. Аз за моя Спас ще пея
Как на кръста Той умря,
Аз през вечността да бъда
С Него горе на небе.
Пей, о пей и пр.

Пътят, Истината и Животът

понеделник, юли 27th, 2009

1. О, Еммануиле! Ти си Наший Път;
И само чрез Теб от греха и смъртта
Възможно е нам да избегнем в тоз свят,
И само чрез Теб да намерим Отца.

2. Ти Истина си, а лъжлив е света,
И само чрез правото Слово Свое
Ти мъдрост небесна ни даваш в ума
И чистиш нечистото наше сърце.

3. Ти си и Живот и отворений гроб
Твоята победа показва на вси;
А който си има надежда на Теб
Ни смърт, нито ад не ще го повреди.

4. Ти Път си, Ти Истина, Ти и Живот;
В тоз път да вървим ний, о Господи, дай;
Таз истина нам да е най-драг имот;
Тоз вечен живот, да получим във Рай.

За Теб, Исусе всеблагий

неделя, юли 26th, 2009

1. За Теб, Исусе всеблагий,
За Теб жадувам винаги
От сърце и душа.
За Теб когато смисля аз,
Със радост бивам пълн тогаз
В таз тленна хижина.

2. Аз Тебе много съгреших,
От всяко благо се лиших,
И станах окаян;
Но Ти ме чудно възлюби,
Спасение ми приготви,
И тъй станах блажен.

3.За мен си всичко жертвувал,
На кръста си се приковал,
О, милий Спасе мой!
Кръвта Си чудно Ти проля
За мойте гнусни грехове,-
Да вляза в свят покой.

4. Туй всичко даром Ти стори,
Спасителю и Господи,
За моето добро.
Преславно дело извърши,
От вечна смърт ме изкупи,
От тегло адово.

5. О, прелюбезни Спасе мой!
Желая аз да бъде Твой,
И Ти мой, за всегда.
На Тебе всичко да предам
И себе да пожертвувам
За волята Твоя.

Стани, стани, душо моя

събота, юли 25th, 2009

1. Стани, стани, душо моя,
И възвиси на радост глас;
От все сърце запей хвала;
Пей милостта на своя Спас.

2. Аз бях съсипан от грехът,
Но Бог ме чудно възлюби,
И от губителния път
Чрез милостта Си избави.

3. Кога с неверно си сърце
От Него бях се уклонил,
Той с благост все ме спираше,
Той с милост все ми е простил.

4. Когато свърша този път
И стигна на блажений бряг;
Ще пея с радост и при смърт,
Че милостта Му е во век.

Чудна любов

петък, юли 24th, 2009

1. Стоя аз със удивлене
Пред Спаса от Назарет:
Учудвам се как Той може
Да люби мен-грешник клет!
„Чудна любов! Чудна любов!“
Аз ще пея всякога.
Чудна любов! Чудна любов,
Що Той към мене показа!

2. За мене Той в Гетсиманя
Моли се в агоня;
Потта Му в кръв се обърна,
За мен Той среднощ страда!
Чудна любов! и пр.

3. Всред мрака от небесата
Се спуснаха ангели
Да утешават Исуса,
За мен що в скръб се моли.
Чудна любов! и пр.

4. Когато видя лицето
На милия Спас Христа,
Възпея ще аз в небето
На Господа любовта!
Чудна любов! и пр.

По име знае Господ

четвъртък, юли 23rd, 2009

1. По име знае Господ
Възлюблените Свои;
В молебний техен шепот
Всегда се вслушва Той.
От всеки род и племе
Той Свои чада знай;
С любов ще ги приеме
От целий земен край.
2. Той мило ги нарича
Избраний Свой народ,
На верност ги обрича
И служба до живот.
Със вяра Той се вижда
И в Словото се чуй.
Тъй крепнат те в надежда,
Приемат жизнен струй.

3. Така ги Той познава:
Всред многото тълпи,
Така им той подава
Ръка да ги крепи.
Как лесно Той съзира:
Любов къде пламти,
Сърце кога премира,
За Господа ламти.

4. И нам дай таз надежда,
На верните Твои;
Сърца ни в таз надежда
До край да устои.
Да бъдем, Боже, в броя
На Твоя свят народ;
И вред десница Твоя
Ни води в тоз живот.

Пейте, пейте на Исуса

сряда, юли 22nd, 2009

1. Пейте, пейте на Исуса
Любовта неизменима!
Кой от любовта Христова
Ще отлъчи нас?

2. Как показа любовта Си!
Нас изкупи със кръвта Си,
Съживява чрез смъртта Си,
Наший славен Спас.

3. С мъдростта Си наставлява,
През пустинята упътва,
И с небесний хляб прехранва
Всичките Свои.

4. Той ги води догде стигнат
В Божий рай; там ще Го хвалят,
Там лицето Му ще гледат,
Вечно весели.

5. Верующи, радвайте се:
Суетна е радост светска:
Само който вярва става
Истинно блажен.

6. На които на небето
Скрито е съкровището,
мирно ще им е сърцето
В страшний съден ден.