Archive for август, 2009

За Словото Ти, Господи

понеделник, август 31st, 2009

1. За Словото Ти, Господи,
Молбата ми ще се държи;
За любовта на моя Спас
Не ще веч се съмнявам аз.
Търся „потребното едно“,
Защото зная, че без то
Не ще съм никога блажен:
Дух търся на покой смирен.

2. Аз търся покаяние
За всичките си грехове;
Търся и дух съвсем предан
На Агнеца за мен заклан:
Веч Него да не оскърбя,
Но всичко да Му подчиня;
Моята воля все да е
Каквото Той за мене ще.

3. И мъдрост търся, Спасе мой,
За да позная пътя Твой
Да не се скитам никога,
Води ме с Твоята ръка.
Дай ми Твоята благодат,
За да избягвам всяк разврат.
Дух на молитва дай ми Ти
И приеми молбите ми.

4. Дай вяра в Словото Твое;
Твоето обещание
Нека сърцето ми държи,
За да се не поколеби.
Бъди Вожд мой и тъй за мен
Да се яви в последний ден,
Че а не съм се поверил
Напразно на Еммануил.

Господи в Твоя храм

неделя, август 30th, 2009

1. Господи във Твоя храм
Радостно дохождаме;
Молим да ни срещнеш там,
С дух да Ти се кланяме!

2. Като пеем, отвори,
Молим, нашите уста,
С радост, за да хвалим ний
„Правда наша, Господа.“

3. Тука всите ни молби
В името на славний Спас
Слушай с милост, Господи;
Той Ходатай е за нас.

4. Прав е Твой закон и свет;
С трепет ний го слушаме;
Дай Своята благодат,
Всеки страх да отстрани.

5. Кат отидем, нас съвсем,
Боже, не оставяй Ти;
Дай привечер да речем:
Днес по Бога ходихме.

Изворе на всяка благост

събота, август 29th, 2009

1. Изворе на всяка благост!
Непрестанни милости
Искат благодарни песни;
Да Те хваля помогни.
Научи ме с песен сладка,
както пеят на небе,
Да възвися любовта Ти,-
Тя душата ми спаси.

2. Ти до тука ми помогна:
Господи надявам се
Пак чрез същата Ти помощ
Веч да стигна у дома.
Спасът скитник ме намери:
И от милост и любов,
За да ме изкупи даде
Драгоценната Си кръв.

3. Ощ усещам, че се скитам,
Че оставям Бога си!
Обърни ме с милостта си;
Ти сърцето ми вземи,
Запечатай го за Себе,
За небесния Си двор;
Направи ме там участник
На блажения събор.

Отче, послушай нас

петък, август 28th, 2009

1. Отче, послушай нас!
С Твоя всесилен глас
Хаос и тма
Изчезнаха; и Ти
Сега пак повели,
И нека се яви
Виделина!

2. О Спасе! Що дойде
С мир и спасение
За таз земя;
Болните изцели,
На слепите дари,
Ей, на народа вси,
Виделина!

3. О душе на любов!
Заместниче Христов,
Връх бездната
Еднъж се носеше
Ти и светла биде;
Пак дай на тъмните
Виделина!

4. О Боже Триедин,
С Духа, Отец и Син,
Тебе хвала!
Молим Ти се, дойди,
По всичките земи
Дай скоро да блести
Виделина!

Спасе, приеми сега

четвъртък, август 27th, 2009

1. Спасе приеми сега
С милост нашата молба:
Ний сме бедни,
Слаби, грешни;
Дай помощта Своя.
Царю небесний, о Христе,
Всякога и всякъде
Ти пази ни и води ни
Да Те хвалим на небе.

2. Чест от пътищата Ти
Ний се уклоняваме;
Бъди Вожд наш
И Другар наш
През всичките ни дни.
Царю небесний и пр.

3. После в онзи свят дай нам
Да Те видим в горний храм,
Веч спасени
И блажени
Тебе да хвалим там.
Царя небесний и пр.

Славата Ти, о Христе

сряда, август 26th, 2009

1. Славата Ти, о Христе,
Пълни всичкото небе:
Истинска Виделина,
Слънце си на Правдата.
Моля, свише се яви,-
Днес, о, влез в сърцето ми.

2. Тъмно ми е утрото,
Денем няма видело,
Догде Твоите зари
Осветят душата ми:
Те ми дават веселба,
Вътрешна виделина.

3. Пъди, Слънце ми, Христе,
Всяко маловерие,
Пъди, скръб, печал и мрак,
Изкушение и грях:
Таз душа, о, посети
Със спасението Си.

Не ме пренебрегвай, Спасе

вторник, август 25th, 2009

1. Не ме пренебрегвай, Спасе,
Слушай вика ми:
Кога други благославяш,
И мен помени!
Спасе, Спасе,
Слушай вика ми:
Кога други благославяш,
И мен помени!

2. Пред престола благодатен
Коленичещ аз,
В скръб за греха си, се моля
Да ми бъдеш Спас.
Спасе, Спасе и пр.

3. Надеещ се в Твойта правда,
Към лицето Ти
Очи дигам, милост прося:
Мене, о спаси!
Спасе, Спасе и пр.

4. Ти на благодат си Извор,
Тука даваш мир;
На небето любовта Ти
Ще е вечен пир.
Спасе, Спасе и пр.
Бит.27:34

Колко драгоцен Приятел

понеделник, август 24th, 2009

1. Колко драгоцен Приятел,
Колко силен наший Спас!
Греховете ни отнема,
Носи всяка скръб за нас.
И таз благодат ни дава,
И блаженството това:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

2. Дали имаш изкушеня?
Плашиш ли се от беди?
Да се не обезсърдчаваш,
На молбата прибегни.
Колко пъти ний без нужда
губим мир и веселба,
Като не явим пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

3. Дали можем да намерим
Някъде по всичкий свят
Друг приятел толкоз верен
Като тоз от Назарет?
Съжалява нашта слабост,
Вижда всяка ни беда:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

4. Да ли сме обременени?
С милост ни поканва Той:
Колко да сме уморени,
Обещава нам покой.
Да прибягваме ний всинца
Без забава към Христа:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

От тебе се нуждая

неделя, август 23rd, 2009

1. От тебе всеки час,
О Господи,
Как се нуждая аз!
Близо бъди.
От Тебе се нуждая.
Много се нуждая;
Сега благослови ме,
Спасителю!

2. На мене всеки час
Ти говори!
Мир дава Твоят глас
О Господи!
От Тебе и пр.

3. С мене всеки час
Ако си Ти,
Губят съблазните
Силата си.
От Тебе и пр.

4. Учи ме всеки час
Волята Си
И в мен чрез благодат
Я изпълни.
От Тебе и пр.

5. Да си Ти всеки час
Учител мой,
Свещеник, Цар и Спас
И аз раб Твой.
От тебе и пр.

О Ти, пред когото открито е все

събота, август 22nd, 2009

1. О Ти, пред когото открито е все,
И тук на земята и горе в небе,
Опитай сърцето ми и претопи;
От грях и от робство ме освободи. (2)

2. На кръста Христов приковани да са
Каквито съм страсти имал до сега
Ума ми от всички пороци омий;
И чист да съм аз както Сам чист си Ти. (2)

3. Ти път да ми бъдеш и виделина
Когато се скитам аз тук в тъмнина;
Не ме устрашава враждебната мощ,
Христа като имам защитник и вожд. (2)

4. Кога ме налетят и мрачните дни,
Когато потъвам под скръбни вълни,
За помощ тогава да ми пристоиш,
За да ме подпираш и ме насърдчиш. (2)

5. Трънлив ако бъде и стръмен тоз път,
Ти дай според нуждата ми благодат.
Докат труд и подвиг и скръб вземат край
Там в радостний, мирний и вечний Твой Рай.(2)