Archive for август 2nd, 2009

Възможно ли е, о Христе

неделя, август 2nd, 2009

1. Възможно ли е, о Христе,
От Теб да се срамуваме
Чиято слава вечна е,
Когото хвалят ангели? (2)

2. Ах! По-добре от слънцето
Да се срамува таз земя:
Ти даваш славните зари
На Божията светлина. (2)

3.Да ме е срам от онзи Спас
Който еднъж за мен умря!
Не! Моят срам да е, че аз
Не Го обичам повече. (2)

4. Аз имам грях да се прости;
Имам душа да се спаси;
Кой ще обърше тез сълзи?
Кой вечна радост ще даде? (2)

5. Аз ще се хваля с Спаса мой,
Който разпят биде за мен;
От мене, о дано и Той
Не се засрами в Съдний Ден!