Archive for август 4th, 2009

Аз съм намерил Бисера

вторник, август 4th, 2009

1. Аз съм намерил Бисера
Най-чист и съвършен;
Намерил съм Спасителя;
Богат съм и блажен.
Той е мое Съкровище;
Мир имам и покой;
Ще пея с радостно сърце,
Во век: „Христос е мой“.

2. Пророк, Учител мъдър Той,
Вожд мой и Господар,
Свещеник и Ходатай мой,
И победител Цар.
Той е мое Съкровище и пр.

3. Той, Слънцето на правдата,
Сияе в пътя ми,
И носи в Своите крила
Целение за вси.
Той е мое Съкровище и пр.

4. Той мене грешник пожали,
За мен изкуп стана,
Принесе жертва Себе Си
За моята душа.
Той е мое Съкровище и пр.

5. Христос за мен е „Все во все“
В тоз свят Животът мой,
Венецът ми той на небе,
И вечний ми Покой.
Той е мое съкровище и пр.
Мат.13:45,46