Archive for август 7th, 2009

Любовта е по-добра

петък, август 7th, 2009

1. Надеждата прекрасна е,
И вси нас радва тя
Да чакаме догде навред
Се махне веч скръбта.

Надеждата прекрасна е,
И всичко ползва тя;
Но любовта е по-добра,-
И любя аз Христа.

2. И вярата прекрасна е,
И нас за труд крепи
Да стигнем славний ден кога
Безгрешни ще са вси.
Да, верата прекрасна е,
И крепи твърдостта;
Но любовта е по-добра,-
И любя аз Христа.

3. Надеждата е кат звезда
Трептеща в тъмна нощ,
И вярата кат месеца –
Блестящ и светъл вожд;
А любовта е слънцето,
Що дава нам всегда
И светлина и топлина, –
И любя аз Христа.