Archive for август 8th, 2009

Исусе, Теб любя

събота, август 8th, 2009

1. Исусе, Теб любя, Сам Ти си Дял мой;
Отхвърлям тоз свят, за да бъда раб Твой;
Ти ми си Спасене, Живот, Веселба;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.

2. Ти първом, Христе, мене си възлюбил;
Чрез Своята смърт мен живот си дарил
Избави с кръвта Си моята душа;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.

3. Аз Тебе ще любя догдето съм жив;
Аз Тебе ще хваля, Спас мой милостив;
Аз Теб ще призва във часа на смъртта;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.

4. Във жилище славно, в блаженство без край
Аз Тебе ще хваля в небесния Рай;
Венчан там ще пея на Спаса Христа:
„Ти мен си възлюбил: Теб любя сега“.
1 Йоан4:19