Archive for август 9th, 2009

Затуй Го любя аз

неделя, август 9th, 2009

1. Господ Исус добър е Пастир мой,
Затуй Го любя аз;
Верен Другар и Спасител е Той,
Затуй Го любя аз.
ПРИПЕВ:
Затуй Го любя, затуй Го любя,
Той пръв ме възлюби;
Изкушаван ли съм,
Той е близо при мен,-
Затуй Го любя аз.

2. Слабите носи във пазвата Си,
Затуй Го любя аз;
Не ще забрави Той овцете Си,
Затуй Го любя аз.

3. За мен приготвил е дом в небеса,
Затуй Го любя аз;
Там ще живея със Него всегда,
Затуй Го любя аз.
Затуй Го любя аз и пр.
1 Йоан 4:19