Archive for август 13th, 2009

О Спасе, Ти за мене

четвъртък, август 13th, 2009

1. О Спасе, Ти за мене дойде от небеса;
Остави там жилище пълно със чудеса.
За мене Ти прие Голготский кръст;
Хвала Тебе, хвала Тебе и чест!

2. О Спасе, тук за мене, смирен във яслите;
На слепи бе Водител, за бедните живя.
За мене Ти и пр.

3. О Спасе, любовта Ти сърцето ми плени;
С Теб да живея искам, Ти чудно мен спаси.
За мене Ти и пр.

4. Във Тебе да се скрия искам, о Спасе мой;
И Ти във мен жилище за Себе си устрой.
За мене Ти и пр.

5. За любовта Ти чудна ще пея всякога;
Тебе принадлежа аз, цял съм в Твоя ръка.
За мене Ти и пр.
Фил.2:6,7