Archive for август 15th, 2009

Исус е мой драг Спасител

събота, август 15th, 2009

1. Исус е мой драг Спасител,
Ценен Приятел е Той;
Любя аз този Водител,
Мен що приел е за Свой.
Когато скитах изгубен
Из стръмни планини,
Той ме намери отруден,
Взе ме в кошарата Си!
Исус, Исус, прескъп за мен си Ти!
Исус, Исус, Твой ще съм винаги.
Гдето ме водиш ще ходя,-
Знаеш пътеки вси;
Житейски път тук кат свърша,
Ще видя лицето Ти!

2. Мир, радост и утешене
Намирам само в Христа;
Той Канара е – Спасене,
Утринна светла Звезда.
За мене Дял Той е вечен,
Все и во все ми е;
С Него не съм аз самотен,
Той задоволява ме!
Исус, Исус и пр.

3. Исус роди се в обора,
Вършеше сал добрини,
Кръвта Си той на Голгота
Проля за грешници вси!
Възкръсна над смърт с победа,
Възнесе се дома;
Скоро ще дойде със слава,
С облаците в небеса!
Исус, Исус и пр.

Исая 9:6