Archive for август 19th, 2009

Хляб духовен

сряда, август 19th, 2009

1. Господи, ние сме гладни;
Слушай туй моление:
С хляб небесен нахрани ни,
Дай ни манна от небе.
Хляб духовен, Отче, дай ни,
Хляб приятен и блажен,
Хляб небесен за душите
Всеки час и всеки ден.

2. О, помни Твоето слово,
Че ще ни снабдиш със все,
Че на уповающите
Живий хляб ще се даде.
Хляб духовен и пр.

3. Не ли казваш, който проси
Верно, ще му се даде?
Дай ни, молим, хляб духовен,
Хляба слезнал от небе.
Гладни сме, но, ето има
Изобилие в Христа;
Ний сме гладни: хляб небесен
Дай, о дай ни за всегда.