Archive for август, 2009

Боже, да ме не оставиш

петък, август 21st, 2009

1. Боже, да ме не оставиш
От Христа да с отрека;
Мене Ти да не забравиш,
Да не би да заблудя;
Съхрани ме, упази ме
Никак да не съгреша. (2)

2. Кой да ме избави може
От властта на Сатана?
Дай ми благодат, о Боже,
За да помня всякога
Че спасител и учител
Нямам друг освен Христа. (2)

3. Помогни ми да избягвам
Прелъстите на света;
Тебе, Спасе, да последвам,
И, далеко от греха,
Да отричам и отсичам
Похотите на плътта (2)

4. Да отричам зло познато,
Да не слушам сатана;
Но, като на място свето,
Нека влизам у клетта,
Да намеря там чрез вера
Бога, мир и тишина. (2)

Твоята върховна воля

четвъртък, август 20th, 2009

1. Твоята върховна воля
От що и да ме лиши
Отче, но покорно моля,
Туй ми Ти не отречи:-

2. Дай ми тихо, благодарно,
Мирно, весело сърце,
От роптание свободно,
Пълно със доволствие.

3. Дай ми сладката надежда,
Господи, че Ти си мой;
Дай ми верност да покажа
Че съм аз предан раб Твой.

4. Любовта Ти да владее
Върху мене през вси дни;
Милостта Ти да венчае
Края на живота ми.

Хляб духовен

сряда, август 19th, 2009

1. Господи, ние сме гладни;
Слушай туй моление:
С хляб небесен нахрани ни,
Дай ни манна от небе.
Хляб духовен, Отче, дай ни,
Хляб приятен и блажен,
Хляб небесен за душите
Всеки час и всеки ден.

2. О, помни Твоето слово,
Че ще ни снабдиш със все,
Че на уповающите
Живий хляб ще се даде.
Хляб духовен и пр.

3. Не ли казваш, който проси
Верно, ще му се даде?
Дай ни, молим, хляб духовен,
Хляба слезнал от небе.
Гладни сме, но, ето има
Изобилие в Христа;
Ний сме гладни: хляб небесен
Дай, о дай ни за всегда.

Молитвен час

вторник, август 18th, 2009

1. Молитвен час, молитвен час!
Сладко ме кани Бащин глас,
Кани от тоз плачевен дол,
При благодатния престол;
И казва: „От лъстивий свят
Ти бягай в тайната си клет;
Търси любезния си Спас
В молитвения сладък час“.

2. Молитвен часе! Ти ми си
Прибежище от тми беди;
Ти колко пъти ми стана
Душевен щит и свобода;
За да отбягва всяка сет
На Сатана и на тоз свят;
И бедните мои молби
Горе летят с крилата ти.

3. Молитвен часе! винаги
Помощ и радост ми бъди,
Догде от върха на Фасга
Видя небесната земя.
Когато горе полетя,
Там с радост ще песнопея:
Не ще да имам нужда аз
От земния молитвен час.
Мат.6:6

Ти велик и славен Цар

понеделник, август 17th, 2009

1. О Ти велик и славен Цар,
На всичкото в света Творец,
Строг съдия и Господар
И Благодетел и Отец!

2. Мравинка малка съм в праха,
Твар бедна в този свят широк;
Към Тебе дигам си гласа,-
Къмто престола Твой висок.

3. И моля, Ти ми помогни
Чрез Тебе да се укрепя,
Световните злочестини
Да мога да ги претърпя.

4. Велик си, Боже, силен Ти,
Нищожен аз и твърде слаб;
От зло и напаст защити
Мене смирения Си раб.

5. Устата ми запечати
Да не продумам аз лъжа;
Волята ми Ти въздържи
Към зло да се не приближа.

Отче наш

неделя, август 16th, 2009

1. Всемилостивий Отче наш,
Който на небесата си,
Послушай, молим, наший глас7
Да се свети името Ти.

2.Да дойде царството Твое,
Да бъде волята Твоя,
Както е горе на небе,
Тъй и по всичката земя.

3. Хляба насъщен дай нам днес,
Прости ни наште грехове,
Както прощаваме без лъст
И ний на наште врагове.

4. Нас в изкушене не введи
Нито в беда губителна,
Но избави, освободи
Нас от лукавий Сатана.

5. Защо Твое е царството,-
Над всички Ти си Цар един;
Твоя е още силата
И славата во век Амин.
Мат.6:9-15

Исус е мой драг Спасител

събота, август 15th, 2009

1. Исус е мой драг Спасител,
Ценен Приятел е Той;
Любя аз този Водител,
Мен що приел е за Свой.
Когато скитах изгубен
Из стръмни планини,
Той ме намери отруден,
Взе ме в кошарата Си!
Исус, Исус, прескъп за мен си Ти!
Исус, Исус, Твой ще съм винаги.
Гдето ме водиш ще ходя,-
Знаеш пътеки вси;
Житейски път тук кат свърша,
Ще видя лицето Ти!

2. Мир, радост и утешене
Намирам само в Христа;
Той Канара е – Спасене,
Утринна светла Звезда.
За мене Дял Той е вечен,
Все и во все ми е;
С Него не съм аз самотен,
Той задоволява ме!
Исус, Исус и пр.

3. Исус роди се в обора,
Вършеше сал добрини,
Кръвта Си той на Голгота
Проля за грешници вси!
Възкръсна над смърт с победа,
Възнесе се дома;
Скоро ще дойде със слава,
С облаците в небеса!
Исус, Исус и пр.

Исая 9:6

Все добре е за мен

петък, август 14th, 2009

1. Мир сладък ли като река ме пои,
Ил скръб кат вълна ме круши,
Христе, Ти ме учиш да казвам смирен:
„Все добре, все добре е за мен“.
Все добре е за мен,
Все добре, все добре е за мен.

2. Дали в изкушене или всред беди,
Мен вяра гореща крепи;
Христос за мен слабий бе зверски сразен,
И кръвта Си проля зарад мен.
Все добре е за мен и пр.

3. Греха ми – о, радост в таз мисъл живей-
Греха ми изцяло отнет:
Виси там на кръста с Христа пригвозден,
А живот, веселба са за мен.
Все добре е за мен и пр.

4. Исусе, нек скоро, изправен пред Теб,
Аз видя лице със лице,
Как царството Свое управляваш Сам –
Че за мен по-добре ще е там.
Все добре е за мен и пр.

О Спасе, Ти за мене

четвъртък, август 13th, 2009

1. О Спасе, Ти за мене дойде от небеса;
Остави там жилище пълно със чудеса.
За мене Ти прие Голготский кръст;
Хвала Тебе, хвала Тебе и чест!

2. О Спасе, тук за мене, смирен във яслите;
На слепи бе Водител, за бедните живя.
За мене Ти и пр.

3. О Спасе, любовта Ти сърцето ми плени;
С Теб да живея искам, Ти чудно мен спаси.
За мене Ти и пр.

4. Във Тебе да се скрия искам, о Спасе мой;
И Ти във мен жилище за Себе си устрой.
За мене Ти и пр.

5. За любовта Ти чудна ще пея всякога;
Тебе принадлежа аз, цял съм в Твоя ръка.
За мене Ти и пр.
Фил.2:6,7

Аз съм уверен

сряда, август 12th, 2009

1. Аз съм уверен Исус е мой,
О, чудна слава и мир и покой
Купен от Бога, свой на Христа,
Роден от Духа, омит в Кръвта!
Таз повест чудна ще възвестя,
Тем що погинват вред по света;
Хвалейки Спаса е радост всегда-
Умрял за мен, пролял Си кръвта1

2. Пълна покорност, радост в Христа;
Славата вкусвам аз ощ сега!
Ангели носят от небеса,
Вести на милост и свобода!
Таз повест чудна и пр.

3. Пълна наслада – всичко е в мир,
С вяра очаквам небесния пир!
Спаса каза, че аз ще съм в Рай,
Ако пребъдвам с Него до край!
Таз повест чудна и пр.