Archive for септември, 2009

Всред окръжаващата тъмнина

сряда, септември 30th, 2009

1. Всред окръжаващата тъмнина
Ти, Боже, бди;
В нощ мрачна съм далеч аз от дома,
Мен Ти води!
Да знам аз бъдещите дни не ща;
За мене стига стъпка сал една.

2. Преди не се молех Твоя ръка
Да ме крепи;
Преди избрах аз свой път, но сега
Мен Ти води!
Обичах светъл ден; въпреки страх
(Прости ми този грях) аз се гордях.

3. Мен много си пазил; наверно пак
Ще водиш Ти!
През пропасти, скали, порой, до кат
Нощ превали.
Тогаз, с засмени ангелски лица,
Ще срещна тез що любех на света.

Спасе, Твой сладък глас

вторник, септември 29th, 2009

1. Спасе, Твой сладък глас
Слушаме ний;
Извор си Ти за нас
На добрини;
За пълнотата Ти
Стремят се винаги
Душите ни.

2. Извор си Ти блажен
Нам за живот;
Ти си нам скъпоцен,
Траен имот.
Греха ни Ти прости;
О, дай да носим ний
Твой лек хомот.

3. Ако и тъмни дни
И мрак да е,
Ще се надеем ний
В Тебе, Христе;
За любовта Твоя
Ще пеем ний хвала
От все сърце.
Йоан.6:38

Възложи товара си

понеделник, септември 28th, 2009

Възложи товара си
Сега на Господа;
Възложи товара си
На Господа Бога си;
И той ще те подпре.
Господ ще те подпре и те утеши. (3)
Господи товара си,
Уморений, възложи.

Спас мой ми е як помощник

неделя, септември 27th, 2009

1. Спас мой ми е як помощник:
Не се боя от беда:
Верен ми е Той защитник;
Ще живея с веселба.
Ей, за мен е всяко благо
При нозете на Христа:
Аз си веч почивам сладко
На могъщата Ръка.

2. Ако врагове ме погнат
Да ме стъпчат като прах,
Зло не могат да ми сторят;
У Христа съм аз без страх.
Ей, за мен и пр.

3. Ако би неволи страшни
Да притиснат моя дом,
Мечът Божий смъртоносний
Всичко ще порази там;
Ей, за мен и пр.

4. Дом, имане, мило здраве
Нек се грабнат този час;
Със небесно подкреплене
Аз ще пея и тогаз.
Ей, за мен и пр.

5. Ако най-подире стана
Състрадалец Иовов,
Благодатно ще запазя
Най-смирений дух негов.
Ей, за мен и пр.

6. Думите му тези бяха:
„Господ даде, Господ взе!“
Те му бяха за утеха
В страшното му бедствие.
Ей, за мен и пр.
Йов 1.

Който под Божиите крила

събота, септември 26th, 2009

1. Който под божиите крила
Пребъдва е блажен.
Това жилище нека е
Прибежище за мен.

2. Най-слабий да се скрие там,
Там в безопасност е,
Ако и тисящи и тми
Да падат другаде.

3. Той в пасища на истина
И на любов пасе;
Делът на чадо Божие
Колко приятен е!

4. Нему Всесилна Мишца е
Защита от беди;
Внимава Божето ухо
На всите му молби.

5. Животът му, тъй защитен
От Бога, мирен е;
И краят мирен и блажен,-
Ще стигне във Небе.

С Теб, Боже, всякога

петък, септември 25th, 2009

1. С Теб, Боже, всякога
Желая аз да съм,
С теб и дене, с Теб и нощя
Да се намерувам.

2. И с Тебе всеки ден,
Кат новата зора
На нови грижи вика мен,
Да почвам със молба.

3. Със Теб, о Боже мой,
Да съм всред тържище,
Да чуя нежния глас Твой,
Шум да ме не възпре.

4. Привечер също аз
Желая, господи,
Да имам в този мирен час
Присътствието Ти.

5. Кога в леглото си
Почивам през нощта,
Да съм под покрив, Господи,
На Твоите крила!

6. Тъй да пребъдвам в Теб
Чрез вяра искрена,
Дене, ноще, в живот и в смърт:
Да съм при Теб всегда.

Аз работа имам една

четвъртък, септември 24th, 2009

1.Аз работа имам една
Да върша през този живот,
Безсмъртна душа да спася,
Да ходя в небесния път.

2. О Господи, дай благодат,
Да се моля всегда и да бдя:
Ако ходя в широкия път,
Добре знам, ще вечно умра.

3.Като пред Твоите очи,
О, дай да живея: аз знам,
Че имам за тези си дни
Пред Теб точна сметка да дам.

Тук имам работа една

сряда, септември 23rd, 2009

1. Тук имам работа една,
Да служа Господу във все,
Душа безсмъртна да смаля,
Да я приготвя за небе.

2. О, с непрестанна грижа аз,
Благодатта Си Боже, дай,
Да се приготвям всеки час
За вечна слава в Твоя Рай.

3. Ако в тоз свят неверен съм
Умра ще вечно, знам добре:
О, да съм буден всеки ден,
Бъди ми помощ, о Христе!

О, блажен е

вторник, септември 22nd, 2009

1. О, блажен е, преблажен,
Онзи който е измит.
И престъпник опростен
Чийто грях е веч покрит.

2. И блажен е человек
Който има дух без лъст,
Който в нечестив съвет
Не търчи и няма мъст.

3. Уповава в Господа;
В път на грешни не стои;
И на присмивателя
На стола не седи.

4. И блажен, кой се бои
Всякога от Господа:
Не е склонен към лъжи,
Чист е в своите дела.

5. Кой намира сладости
В Божя всяка заповед:
Бог над него все ще бди
Според вечний Свой завет.

О, Слънце на душата ми

понеделник, септември 21st, 2009

1. О Слънце на душата ми,
Кога си близо няма тма;
Ах! Земен облак да не скрий
Тебе от този Твой слуга.

2. Кога затвори сладкий сън
Тез уморени ми очи.
Слез Ти като росата вън;
Моля Исусе, близ бъди.

3. Моите мисли вси тогаз
Да са за вечния покой,
Че ще почина скоро аз
Във персите ти, Спасе мой.

4. Кат се събудя заранта,
Преди в световни работи
Да вляза с благодат Своя,
Мен, о Исусе, изпълни.

5. Без Теб не мога жив да съм;
Пребъдвай с мене всякога;
Не ме оставяй Ти съвсем;
Без Теб не мога да умра.